background
Aktualitātesarrow
Kā kļūt par speciālistu projektu vadībā?

Kā kļūt par speciālistu projektu vadībā?

16.05.2014

Laika posmā no 10. marta līdz 9. maijam mācību centra „BUTS” Biznesa un Karjeras nodaļā norisinājās profesionālās pilnveides programmas „Projektu vadība” apmācības, kurās augstvērtīgas zināšanas apguva 9 izglītojamie.

Zināšanas projektu vadībā sniedz ievērojamas perspektīvas mūsdienu darba tirgū, turklāt vērtējamas kā būtiska darbinieka kompetence ilgtermiņā. Mācību procesa rezultātā izglītojamais strukturēti un objektīvi izprot uzņēmuma saimniecisko darbību, piedāvājot jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas. Mācību procesu nodrošināja Mārtiņš Valters, Daiga Imbrasa, Inese Virse un Laimonis Srungs, kas vērtējams kā spēcīgs pedagoģiskais sastāvs, par ko arīdzan liecina izglītojamie pozitīvais pedagoga darba novērtējums. Īpaši tika izcelta pedagoga Mārtiņa Valtera radošā pieeja apmācību procesam.

 

Apmācību gaitā izglītojamie guva zināšanas par projektu dzīves ciklu, projekta komandu, projekta resursiem, plānošanu un dokumentāciju, kā arī prezentēšanu un projektu gaitas novērtēšanas vadību. Kursa apguves rezultātā izglītojamie pratīs nodrošināt projekta vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju:

- nodefinēt projekta apjomu;

- noteikt lēmuma pieņēmējus, ieinteresētās puses;

- izstrādāt veicamo darbu sarakstu;

- noteikt izpildes termiņus;

- izstrādāt projektu vadības shēmu;

- identificēt resursus, budžetu;

- izvērtēt projekta prasības;

- identificēt projekta gaitu;

- nodrošināt nepieciešamos resursus.

 

Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, izglītojamie spēs iekļauties un veiksmīgi strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, izveidot darboties spējīgu projekta realizācijas komandu un prasmīgi saistīt projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju.

 

Vēlies apgūt efektīvas projektu vadības īstenošanai nepieciešamās zināšanas par jaunākajām vadības teorijām un to praksi, personāla vadību, projekta dzīves ciklu un vadīšanas procesiem, loģiskās un tehniskās plānošanas niansēm?

 

Jautā!

Nodaļas vadītāja: Inga Liepiņa

Tālrunis: 27898032, 67408210

E-pasts: karjera@buts.lv

 

Sekretāre: Ramona Laiveniece

Adrese: Rīga, Meža iela 7, 4. st.

Tālrunis: 67408206

Fakss: 67408207atpakaļ