background
Aktualitātesarrow
Alūksne plaukst un zeļ! Alūksne plaukst un zeļ! Alūksne plaukst un zeļ! Alūksne plaukst un zeļ! Alūksne plaukst un zeļ!

Alūksne plaukst un zeļ!

27.03.2014

Desmit alūksnietes teju pusgadu apguvušas specifiskas zināšanas un prasmes mācību centra „BUTS” profesionālās pilnveides programmā „Floristika” „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros un nu nepacietīgi gaida mostamies pavasari, lai nekavējoties liktu lietā savas jauniegūtās zināšanas!

Alūksnē 14. marts tika aizvadīts īpaši svinīgā gaisotnē, jo šajā dienā desmit alūksnietes saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību apmācību programmā „Floristika”. Apmācības norisinājās teju pusgadu, jau kopš septembra, kas ir bijis patīkams, radošs un neaizmirstams laiks kā kursantēm, tā arī mācību centra „BUTS” floristikas pedagoģei Tatjanai Eglei. Jāatzīmē, ka Tatjana tiek raksturota kā radošs cilvēks ar fantastiskām darba spējām, izcilu talantu un nesavtīgu vēlmi uzticēt savas zināšanas kursantiem. Kāda no kursantēm ar siltumu atminas pedagoģes vārdus: „Veidot ziedu pušķus, floristikas kompozīcijas izdodas tikai labestīgiem, dzīvi pozitīvi tverošiem cilvēkiem. Citādi nemaz nav iespējams”.

„Kursu laikā esam iemācījušās daudz vērtīgas, dzīvē noderīgas lietas. Iemācījāmies saskatīt mīļo un skaisto vienkāršās lietās. Esam kļuvušas vērīgākas dabā, kā palīgus materiālu vākšanā, iesaistot arī savas ģimenes. Esam gandarītas par jaunu skatu punktu uz lietām. Iespējams, tas kļuvis plašāks tieši pasniedzējas  Tatjanas Egles personīgām prasmēm un plašajām teorētiskajām zināšanām, ar kurām viņa nesavtīgi dalījās, atklājot mums savus amata noslēpumus” stāsta kursantes. „Visiem, kuri vēl domā, kādos mūžizgītības kursos pieteikties, iesakām apgūt floristikas pamatus tieši pasniedzējas T.Egles vadībā!” mudina programmas absolventes Santa Luguze,  Eleonora Ilsjāne, Nadežda Gorkina, Inta Kozilāne, Sandra Buliņa, Laura Zalužinska, Anita Bērziņa, Anita Šteinerte, Lolita Daukšte un Jeļena Rozena.

Noslēdzoties kursam „Floristika” mācību centra „BUTS” pedagoģe Tatjana Egle visām kursantēm sarūpēja vasarai mājas darbu – uzziedināt puķu sēklas un katrai pasniedza kaklarotu, kas apliecina piederību „Puķu meitenes” klubiņam, savukārt mācību centra „BUTS” Alūksnes filiāles vadītāja Sarmīte Deksne ar gandarījumu pasniedza profesionālās pilnveides apliecības par izglītības programmas „Floristika” apgūšanu.

Sarmīte Deksne jo īpaši lielu paldies vēlas izteikt RPIVA Alūksnes filiāles vadītājai Anitai Pētersonei par atsaucību telpu nomā. Lai apliecinātu savu pateicību par līdzšinējo un arī turpmāko sadarbību, mācību centra „BUTS” Alūksnes filiāles vadītāja Sarmīte A. Pētersonei pasniedz orhideju, bet kursantes – sevis darinātu lieldienu dekoru.


atpakaļ