background
Aktualitātesarrow
AKTUĀLA INFORMĀCIJA: Izmaiņas Latvijas būvnormatīvos un Būvniecības likumā

AKTUĀLA INFORMĀCIJA: Izmaiņas Latvijas būvnormatīvos un Būvniecības likumā

18.09.2018

2018. gada 11.septembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas Latvijas būvnormatīvā LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, kas turpmāk būs jāņem vērā visiem būvniecības nozarē strādājošajiem.

Šo izmaiņu mērķis ir pilnveidot ugunsdrošības prasības, atvieglojot būvniecības plānu dokumentācijas sagatavošanu, kā arī novērst nesamērīgu slogu būvniecības ierosinātājiem.

Grozījumi pārskata un precizē būvju un telpu grupu lietošanas veidus, kas projektētājiem atvieglos lietošanas veidu noteikšanu un ugunsdrošības prasību piemērošanu. Grozījumi būvnormatīvā stājas spēkā 2018. gada 15. septembrī. 

Ir izstrādāti arī jauni Būvniecības likuma grozījumi, kuri tika atbalstīti 17.09.2018. Ministru kabineta komitejas sēdē. Šie grozījumi Būvniecības likumā nodrošinās, ka no 2019. gada visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija tiks kārtota elektroniski, piemēram, dokumentu iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks Būvniecības informācijas sistēmāIzstrādātie grozījumi likumā paredz pāriet uz būvniecības procesa pilnīgu elektronisku dokumentu apriti no 2019. gada 1. janvāra. Pašvaldībām, kas vēl nejūtas gatavas pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti, tiek dota iespēja saistošajos noteikumos iekļaut normu par pārejas periodu, bet ne ilgāk par 2019. gada 31. decembri.  Noslēdzoties šim periodam, būvniecības process būs iesākams un turpināms tikai elektroniski. Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā, šos projektus varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma.

Informācija par grozījumiem Būvniecības likumā un to virzības gaitu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.


Aicinām uzņēmumus un speciālistus strādāt droši, ievērojot aktuālos noteikumus. Nozarē nepieciešamās zināšanas un prasmes varat apgūt mācību centra "BUTS" kursos un semināros!

Aktuālie kursi:
Mācību kursu laikā izglītojamie tiek nodrošināti ar izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu.
Aicinām pieteikties mācībām, sazinieties ar mums:
Tālr.  27840717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv.atpakaļ