background
Aktualitātesarrow
Aktuāli semināri par fizisko personu datu aizsardzību un lietvedības procesu efektīvu īstenošanu

Aktuāli semināri par fizisko personu datu aizsardzību un lietvedības procesu efektīvu īstenošanu

21.08.2018

Mācību centrs “BUTS” Jelgavas filiāle aicina uz īpaši vērtīgiem semināriem uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un to darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar personu datu apstrādi un lietvedības kārtošanu.


Seminārs: Fizisko personu datu aizsardzības juridiskās aktualitātes - 6.septembrī


Mācību centrs “BUTS” Jelgavas filiāle aicina uz īpaši vērtīgu semināru uzņēmējiem, organizācijām un iestādēm, kuru ikdienas darbs saistīts ar personu datu apstrādi (klientu datu bāze, videonovērošana, lojalitātes programmas u.c.). Esiet informēti, zinoši un atbildīgi!

No 25.05.2018. stājusies spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679) fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienībā.
Šīs regulas ieviešana paredz vērā ņemamas izmaiņas lielākajai daļai iestāžu un uzņēmumu, kuru ikdiena nav iespējama bez personas datu apstrādes (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes u.tml.).

Semināra programma:
 • Ieskats par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu Latvijā
 • Jaunais 21.06.2018. pieņemtais Fizisko personu datu apstrādes likums
 • Iekšējo un ārējo dokumentu aprites kārtība ņemot vērā, datu aizsardzības jomu no juridiskā skatu punkta
 • Prasību specifika mācību iestādēs, prasības foto materiālu un video materiālu lietošanai,
 • Mīti un patiesības par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu
 • Praktiskie piemēri, atbildes uz dalībnieku jautājumiem


Semināru vadīs:
Jūlija Terjuhana
Biznesa Augstskolas “Turība” lektore, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, juriste, IT jomas eksperte un sertificēta datu aizsardzības speciāliste 

Norises laiks: 06. septembris no 09:00 - 12:00
Dalības maksa: 60,00 EUR 
Norises vieta: Jāņa iela 4, Jelgava

Seminārs: “Ieteikumi dokumentēšanas minimizācijai un dokumentu noformēšanas efektivizācijai” - 20. un 25.septembrī


Mācību centra “BUTS” Jelgavas filiāles aicina pieteikties aktuālam divu dienu semināram (20. un 25. septembrī) par lietvedības procesu efektīvu realizāciju. 

A modulis – MINIMIZĀCIJA (4st.)

Norises laiks: 20.09.2018 no 13:00-17:00

Programma:
 • Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” un "datu aizsardzības" apstākļos
 • Kas lietvežiem jāzina par datu aizsardzību - tikai svarīgākais
 • Oficiālā elektroniskā adrese - ieskats
 • Rīcība līdzās pastāvot papīra un elektroniskajiem dokumentiem:
 • Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem
 • Failu nosaukumi un failu sistēmas: biežākās problēmas un praktiski ieteikumi
 • Elektronisko dokumentu atspoguļošana lietu nomenklatūrā
 • E-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principi
 


B modulis – EFEKTIVIZĀCIJA (4st.)

Norises laiks: 25.09.2018 no 13:00-17:00

Programma:
 • Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības: malas, atkāpes, rekvizītu izvietojums, veidlapas „galva” u.c.;
 • Dokumentu rekvizīti – juridisko spēku nodrošinošie un „pieklājības”;
 • Pamatieteikumi dažādu dokumentu veidu noformēšanai;
 • Dokumenta sastādītāja loma/atbildība;
 • Kas ko var parakstīt (ietverot aizvietošanu un protokolēšanu);
 • Dokumentu atvasinājumi (ietverot atvasinājumu kopumu);
 • Zīmogi un spiedogi, caurauklošana – ko un kad vajag;
 • Dažāda tipa vēstules, lietišķo vēstuļu adresāts un noslēguma daļa.
 
Semināru vadīs: Dr.oec. Ieva Kalve

______________________

Papildinformācija un pieteikšanās:
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgavaatpakaļ