background
Kompetences centrs

Ir daudz cilvēku, kas savas dzīves laikā  iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta. Jūs varbūt protiet kvalitatīvi metināt, remontēt mašīnas, veikt santehnikas darbus vai gatavot kafejnīcā garšīgus ēdienus, taču, dažreiz, stājoties darba attiecībās vai startējot kādos konkursos, ar to nepietiek.  Daudzās nozarēs ir noteikta obligāta prasība darbiniekiem viņa kvalifikāciju un profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, piemēram, lai veiktu dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkcijas, ir nepieciešama attiecīgā profesionālā kvalifikācija (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums1.01.2012.)


LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146 Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties mācību centrā "BUTS" un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis". Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu.


Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Iespējams, šo noteikumu zināšana kādam dos iespēju atbilstoši savai kompetencei iegūt valsts atzītu izglītības dokumentu, nostabilizēt savas pozīcijas darba vietā vai arī atrast jaunas darba iespējas.


Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!


Konsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība!


Ja esi kompetents kādā nozarē, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda, nāc un iegūsti to 1 dienas laikā! 

IEGŪSTAMĀS PROFESIJAS SKATĪT ŠEIT