background
Liftu apkalpošana
Šķērveida lifta operatorsarrowprint
Šķērveida lifta operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un drošību;
 • Pārzināt šķērveida lifta uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” nosaka, ka šķērveida lifts klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. 

02.03.2010. MK noteikumu Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 18. panta 3. punkts nosaka, ka šķērveida lifta atbildīgajam speciālistam ir pienākums nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību.

 

Iespējams kārtot arī “Šķērveida lifta operators” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • LR likumdošana par bīstamajām iekārtām. Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar šķērveida liftu;
 • Šķērveida lifti, to uzbūve, vadība. Drošības ierīču izvietojums un nozīme;
 • Kravas celšanas mehānismi un palīgierīces;
 • Šķērveida lifta izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- Šķērveida lifta maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
- Kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- Droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par šķērveida lifta pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar šķērveida liftu, šķērveida lifta darbības principiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv

Mācības ir iespēja apgūt arī attālināti Zoom platformā Mācības var plānot pēc individuāla grafika

Norises laiks: 09.08.2021
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv

Norises vieta: tiešsaistes platforma MS Teams
Norises laiks: 09:00-11:35

Norises laiks: 26.08.2021
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv

Mācības ir iespēja apgūt arī attālināti Zoom platformā Mācības var plānot pēc individuāla grafika


Norises laiks: 06.09.2021