Šķērveida lifta operators


Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” nosaka, ka šķērveida lifts klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. 

02.03.2010. MK noteikumu Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 18. panta 3. punkts nosaka, ka šķērveida lifta atbildīgajam speciālistam ir pienākums nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību.

 

Iespējams kārtot arī “Šķērveida lifta operators” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

- Šķērveida lifta maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
- Kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- Droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par šķērveida lifta pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar šķērveida liftu, šķērveida lifta darbības principiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis: 27898019, 20282016 Adrese: Dārza iela 14a, Bauska E-pasts: bauska@buts.lv
Norises laiks: 06.03.2021
Jelgavas filiāle
Tālrunis: 27898039, 27898024, 27898029 Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava E-pasts: jelgava@buts.lv
Norises laiks: 30.03.2021
Pasniedzējs: Māris Prazdnicāns
Cena: 70 EUR
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 25.03.2021
Pasniedzējs: Guntis Keirāns

Jūsu ieguvumi: