background
Enerģētika
Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēsarrowprint
Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs

Jūsu ieguvumi:

 • Iegūtās zināšanas palīdzēs izveidot iespējami drošu un nekaitīgu darba vidi, kā arī samazināt darba vides riska faktoru iedarbību līdz pieļaujamam līmenim.

Visvairāk izmantojamais enerģijas veids – elektroenerģija. Tā tiek ļoti plaši lietota, un fakts, ka tā nav ne redzama, ne dzirdama, to bieži padara par nelaimes gadījumu cēloni. 
Ar elektroenerģiju saistītais risks attiecas praktiski uz visām personām un tāpēc ir nepieciešams skaidrojošs kurss, lai samazinātu nelaimes gadījumu risku, strādājot ar elektrotehniskām iekārtām un darba rīkiem. 
Šajā kursā tiks apskatītas Darba aizsardzības vadlīnijas par elektrodrošību un nepieciešamajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem uzņēmumos, kas nav specializēti elektroietaišu montāžas, remonta un tehniskās apkopes darbos un izmanto elektroiekārtas līdz 1000 V. Kursa programma paredzēta uzņēmumu vadītājiem un elektroiekārtu atbildīgajam personālam, lai varētu izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kas ievērojami samazinātu vai novērstu darba vides riska faktoru iedarbību. 

Mācību ilgums: 8 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Prasības elektroiekārtu un elektroietaišu apkalpojošajam personālam;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Elektrotehniskie mērījumi un to periodiskums;
 • Elektroietaisēs lietojamie elektroaizsardzības līdzekļi;
 • Prasības elektrometināšanas iekārtu tehniskajam aprīkojumam un ekspluatācijai;
 • Elektrodrošības prasības sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās;
 • Tehniskie pasākumi elektrodrošības garantēšanai, veicot elektroiekārtu remontu un tehnisko apkopi; 
 • Organizatoriskie pasākumi elektrodrošības garantēšanai, strādājot elektroietaisēs;
 • Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem no elektriskās strāvas iedarbības.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot zinošus darbiniekus elektroietaisēs.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 08.03.2024