Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs


Visvairāk izmantojamais enerģijas veids – elektroenerģija. Tā tiek ļoti plaši lietota, un fakts, ka tā nav ne redzama, ne dzirdama, to bieži padara par nelaimes gadījumu cēloni. 
Ar elektroenerģiju saistītais risks attiecas praktiski uz visām personām un tāpēc ir nepieciešams skaidrojošs kurss, lai samazinātu nelaimes gadījumu risku, strādājot ar elektrotehniskām iekārtām un darba rīkiem. 
Šajā kursā tiks apskatītas Darba aizsardzības vadlīnijas par elektrodrošību un nepieciešamajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem uzņēmumos, kas nav specializēti elektroietaišu montāžas, remonta un tehniskās apkopes darbos un izmanto elektroiekārtas līdz 1000 V. Kursa programma paredzēta uzņēmumu vadītājiem un elektroiekārtu atbildīgajam personālam, lai varētu izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kas ievērojami samazinātu vai novērstu darba vides riska faktoru iedarbību. 

Mācību ilgums: 8 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot zinošus darbiniekus elektroietaisēs.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: