background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Autoklāva operatorsarrowprint
Autoklāva operators Autoklāva operators

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties autoklāva tehniskajā dokumentācijā;
 • Atšķirt dažāda tipa autoklāvus;
 • Pārzināt autoklāva drošas un pareizas ekspluatācijas noteikumus;
 • Veikt autoklāva tehnisko apkopi;
 • Organizēt un veikt darbus ar autoklāvu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 • Pareizi rīkoties autoklāva darbības traucējumu gadījumā.

Autoklāvs ir spiedieniekārta, kas paredzēts medicīnas preču, instrumentu un materiālu sterilizācijai. Autoklāvs darbojas kā sterilizators uz karstā tvaika bāzes.
Atsaucoties uz 16.09.2010. MK noteikumiem Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”, autoklāvs atbilst karsējamu spiedieniekārtu kompleksu kategorijai, kas nozīmē, ka tas paredzēts tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un tā galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens.
Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, autoklāva īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Mācību ilgums: 4 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Kursa programma:

 • LR likumdošana par bīstamajām iekārtām;
 • autoklāva tehniskā dokumentācija;
 • autoklāva klasifikācija, uzbūve un darbības principi;
 • Autoklāva uzbūve un iespējamie defekti armatūrai;
 • Autoklāvu sprādziena iespējamība;
 • Autoklāva ekspluatācijas instrukcija un pilna sterilizācijas cikla izpildīšana;
 • Autoklāva uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžu veidi;
 • Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina autoklāva bezavārijas darbu;
 • Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojams;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos, elektrotraumu gadījumā.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par autoklāva uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu un prasmi veikt tehnisko apkopi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.