Autoklāva operators


Autoklāvs ir spiedieniekārta, kas paredzēts medicīnas preču, instrumentu un materiālu sterilizācijai. Autoklāvs darbojas kā sterilizators uz karstā tvaika bāzes.
Atsaucoties uz 16.09.2010. MK noteikumiem Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”, autoklāvs atbilst karsējamu spiedieniekārtu kompleksu kategorijai, kas nozīmē, ka tas paredzēts tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un tā galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens.
Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, autoklāva īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Mācību ilgums: 4 stundas

Iegūstamais dokuments: ApliecībaKursa programma:

Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par autoklāva uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu un prasmi veikt tehnisko apkopi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:


Jūsu ieguvumi: