Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju


Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” cilvēku celšanai paredzētais pacēlājs klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. 
Bīstamo iekārtu īpašniekam likumā ir noteikts pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 20. punkts nosaka, ka cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

- konstrukcija;
- vadības aparatūra;
- pacelšanas – nolaišanas mehānisms;
- tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts;
- sagatavošana tehniskajām pārbaudēm, to regularitāte, norise, uzraudzības kārtība;

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par cilvēku celšanas paredzēto pacēlāju uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 02.06.2020
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Cena: 80 Eur + PVN
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 29.05.2020
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Cena: 80 EUR + PVN
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 29.06.2020
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Cena: 80 EUR + PVN

Jūsu ieguvumi: