background
Profesija 1 dienas laikā

Iegūsti kvalifikāciju 1 dienas laikā!


Esi kompetents kādā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Nāc uz mācību centru BUTS, piesakies eksāmenam un iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā! 


KVALIFIKĀCIJA

PROFESIJAS STANDARTS

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

PDF

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

PDF

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

PDF

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

PDF

APRŪPĒTĀJS

PDF

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

PDF

ELEKTROTEHNIĶIS

PDF

ELEKTROMONTIERIS

PDF

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

PDF

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS

PDF

GRĀMATVEDIS

PDF

LIETVEDIS

PDF

PAVĀRA PALĪGS

PDF

KONDITORA PALĪGS

PDFKonsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība!
PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.NORMATĪVIE AKTI

MK 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"
MK 2022. gada 29. novembra noteikumi  Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību


Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA PĒC KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAS 

Strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri), jaunajiem vecākiem, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās, kā arī reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ir iespējams saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. KAS JĀDARA, LAI KOMPENSĒTU IZMAKSAS PAR SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANU 

VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) vai NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) jāiesniedz iesniegums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu. 

Strādājošajiem vairāk skatīt: "Kā pieteikt izmaksu kompensāciju | Mācības pieaugušajiem (macibaspieaugusajiem.lv)"

Bezdarbniekiem vairāk skatīt: "NVA - Atbalsta pasākums „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanaiPAPILDUS INFORMĀCIJA

Ingus Zitmanis
direktors
e-pasts: ingus.zitmanis@buts.lv
tālrunis: 29471173