background
Valodas
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (150 st.)arrowprint
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (150 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Neapmulst ikdienišķās situācijās, veidojot kā dialogus, tā arī monologus;
 • Pielietot klausīšanās, lasīšanas, gramatiski pareizas runāšanas un rakstīšanas prasmes; 
 • Izteikties, argumentēt savu viedokli un komentēt vienkāršas sadzīves situācijas;
 • Pārzināt gramatiski pareizu teikumu veidošanas nosacījumus;
 • Lietot vienkāršas formas teikumus.

Tu savu dzīvi esi saistījis ar Latviju, taču latviešu valoda nav Tava dzimtā valoda? Nebēdā! Nav nekas tāds, ko cilvēks nespētu iemācīties! Nepieciešams tikai vēlēties! Ja Tu vēlies komunicēt latviešu valodā sadzīves situācijās – apmācību programma paredzēta tieši Tev! Liec stiprus pamatus stabilai valodai! 

Mācību ilgums: 150 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Iepazīšanās. Alfabēts;
 • Dzīvesvieta, adrese;
 • Mājoklis (Telpu, mēbeļu nosaukumi);
 • Cilvēks. Personas raksturojums. Izskats. Ķermenis. Sejas. Apģērbs;
 • Mana ikdiena (Laika dalījums. Pulksteņa laiks. Ikdienas darbības); 
 • Ēdienreizes; 
 • Restorānā un kafejnīcā; 
 • Iepirkšanās;
 • Pakalpojumi;
 • Veselība;
 • Brīvais laiks. Atpūta. Izklaide. Brīvdienu aktivitātes. Svētki;
 • Gadalaiki un dabas parādības;
 • Ceļošana;
 • Izglītība. Profesionālā karjera. Darba meklējumi.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana) apgūst latviešu valodas pamatzināšanas.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.