background
Valodas
Valsts valoda – pamata prasmes līmenis (A)arrowprint
Valsts valoda – pamata prasmes līmenis (A)

Jūsu ieguvumi:

 • Neapmulst ikdienišķās situācijās, veidojot kā dialogus, tā arī monologus;
 • Pielietot klausīšanās, lasīšanas, gramatiski pareizas runāšanas un rakstīšanas prasmes;
 • Izteikties, argumentēt savu viedokli un komentēt vienkāršas sadzīves situācijas;
 • Pārzināt gramatiski pareizu teikumu veidošanas nosacījumus;
 • Lietot vienkāršas formas teikumus.

Tu savu dzīvi esi saistījis ar Latviju, taču latviešu valoda nav Tava dzimtā valoda? Nebēdā! Nav nekas tāds, ko cilvēks nespētu iemācīties! Nepieciešams tikai vēlēties! Ja Tu vēlies komunicēt latviešu valodā sadzīves situācijās – apmācību programma paredzēta tieši Tev! Liec stiprus pamatus stabilai valodai!

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Iepazīšanās, sasveicināšanās;
 • Alfabēts;
 • Gramatikas pamatkategorijas;
 • Vārdšķiras;
 • Sarunvalodas pamatiemaņas, lasīšana, rakstīšana;
 • Ziņas par sevi;
 • Ģimenes stāvoklis;
 • Izglītība un profesionālā karjera;
 • Profesijas, amati;
 • Gadalaiki, laika apstākļi;
 • Valsts un sabiedrība;
 • Latvijas ģeogrāfija, klimats, augi un dzīvnieki;
 • Iepirkšanās, maksāšanas līdzekļi un veidi.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana) apgūst latviešu valodas pamatzināšanas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.