background
Valodas
Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)arrowprint
Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)

Jūsu ieguvumi:

 • persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, 
 • izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), 
 • spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, 
 • variēt valodas izteiksmes līdzekļus, 
 • pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses, 
 • spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, 
 • uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

C2 (augstākā valodas prasmes pakāpe). Šajā līmenī valodas lietotāji spēj bez grūtībām saprast gandrīz visu dzirdēto vai lasīto. Izmantojot mutvārdu vai rakstveida tekstos atrodamos argumentus un viedokļus, spēj apkopot informāciju un secīgi to izklāstīt. Spēj izteikties spontāni, raiti un precīzi, ievērojot nozīmju nianses pat sarežģītās saziņas situācijās. Valodas lietotājs, kas apguvis valodu C2 prasmes līmenī, bez grūtībām saprot visu, ko lasa un dzird; prot apkopot no dažādiem avotiem (rakstiskiem, mutvārdu) iegūto informāciju un pamatot, paskaidrot savu viedokli; izsakās brīvi un ātri, atklājot satura nianses.

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 1. Saziņa. 
 2. Vide. 
 3. Ekonomika.
 4. Izglītība un darbs. 
 5. Sabiedrība un politika. 
 6. Kultūra un tradīcijas. 
 7. Latvija Eiropā un pasaulē.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot iegūtās latviešu valodas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes atbilstoši personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām brīvai, skaidrai saziņas procesa nodrošināšanai tuvu dzimtās valodas līmenim. Paaugstināt valodas prasmes līmeni līdz C2 līmenim

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.