background
Pašgājējmašīnu vadīšana
Auto un elektroiekrāvēja operators arrowprint
Auto un elektroiekrāvēja operators

Jūsu ieguvumi:

  • Darba produktivitātes celšanās;
  • Negadījumu risku samazināšanās;
  • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
  • Pārzināt auto un elektroiekrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
  • Droši un pareizi pārvaldīt auto un elektroiekrāvēju;
  • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos auto un elektroiekrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%. 

Mācību ilgums: 24 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Auto/elektroiekrāvēji, to veidi un stabilitātes pamatprincipi;
  • Auto/elektroiekrāvēja uzbūve, vadības aparatūra, darba iekārta;
  • Kravu izvietošana noliktavās, uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
  • Normatīvie akti un darba drošības noteikumi.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par auto/elektroiekrāvēja darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar auto/elektroiekrāvēju.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.