background
Mežizstrāde
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgrieziarrowprint
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt krūmgrieža un motorzāģa uzbūvi un darbības principus;
 • Apgūt koku gāšanas darbus;
 • Apgūt atzarošanu un sagarumošanu pēc noteikta sortimenta;
 • Spēt izvērtēt koku gāšanas iespējamību un bīstamību;
 • Spēt pareizi sagatavoties motorzāģa un krūmgrieža darbam un lietot iekārtas, instrumentus;
 • Spēt sagatavot motorzāģa un krūmgrieža vadītāju atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.

MK noteikumi Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” (pieņemti 02.05.2012.) nosaka, ka persona mežsaimniecības darbos drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi) tikai tad, ja saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību. 

Mācību ilgums: 16 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • LR likumdošana par darba drošību; 
 • Krūmgriežu, motorzāģu iedalījums, uzbūve un darbības principi; 
 • Krūmgrieža, motorzāģa sagatavošana darbam un apkope; 
 • Koku gāšanas tehnoloģija, bīstamā zona koku gāšanas darbos; 
 • Darbā pielietojamās palīgierīces un aizsargaprīkojums; 
 • Stumbru atzarošanas un sagarumošanas tehnoloģija; 
 • Cirsmu pareiza izstrāde, ievērojot cirsmu kartes; 
 • Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums, drošības pasākumi darbā ar toksiskām vielām; 
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos, elektrotraumu gadījumā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi. 

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.