background
Metināšana
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)arrowprint
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Izvēlēties volframa elektroda marku un diametru saskaņā ar metināšanas strāvas veidu (līdzstrāva, maiņstrāva), metāla biezumu un pozīciju telpā;
 • Izvēlēties piedevstieples vai stieņa marku un diametru, metināšanas secību un metināšanas režīmus saskaņā ar metināšanas procedūras specifikāciju;
 • Veikt T-veida un stūrsavienojumu metināšanu apakšējā (PA, PB), vertikālajā (PF, PG) un horizontālā (PC) pozīcijās;
 • Veikt sadursavienojumu metināšanu apakšējā (PA) un vertikālajā (PF) pozīcijās (ar un bez malu noslīpinājuma);
 • Veikt T-veida savienojumu (caurule pie plāksnes) metināšanu apakšējā (PB) pozīcijā;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt, slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas;
 • Veikt metinātas šuves vizuālo novērtēšanu;
 • Labot metināto šuvju defektus;
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, pārtikas rūpniecības un pārstrādes uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektoru inertās gāzes vidē veic mazoglekļa un leģētā tērauda, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.
Saīsinājums TIG atvasināts no angļu valodas „tungsten inert gas” un tulkojumā nozīmē „volframa inertā gāze”.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību ilgums: 480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Lokmetināšanas TIG iekārtas un aprīkojums; 
 • Matreiālu mācība;
 • Lokmetināšanas TIG darbu tehnoloģija*;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Rasēšanas pamati;
 • Saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība.
Praktiskās mācības:
 • Metināšana.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā

TIG metināšanas priekšrocības:
 • Ļoti augsta metinājuma kvalitāte; 
 • TIG metināšanu var izmantot dažādās metināšanas pozīcijās un šuvju konfigurācijās;
 • Metināšanas procesā labi var novērot šuvju veidošanos, pēc metināšanas nav jāatdala sārņi.

TIG metināšanas trūkumi:
 • Ierobežots metināšanas ātrums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Limbaži
Tālrunis:
27898037, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 31.08.2020
Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa
Tālrunis:
27898016, 27898031

Adrese:
Meža iela 7, Rīga

E-pasts:
metalapstrade@buts.lv

Mācības notiek: darba dienās no plkst. 17:40 - 21:00;
(2-3 reizes nedēļā)

Norises laiks: 28.09.2020