background
Metināšana
Gāzmetināšana (OAW)arrowprint
Gāzmetināšana (OAW)

Jūsu ieguvumi:

 • Celt darba produktivitāti;
 • Veicināt uzņēmuma kvalitatīvu risinājumu praksi; 
 • Ietaupīt uzņēmuma laika un finansiālos resursus;
 • Samazināt nelaimes gadījumu risku darba vietā;
 • Apgūt jaunākās tendences gāzmetināšanā (OAW);
 • Izprast un lasīt metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Atšķirt dažādus metināšanas palīgmateriālus pēc to specifiskā kodējuma;
 • Izvēlēties metināšanas degļa uzgaļus un regulēt liesmu; 
 • Pārzināt metināšanas iekārtas, to ekspluatācijas un apkopes prasības;
 • Pārzināt un pielietot dažādas metināto šuvju kvalitātes pārbaudes metodes;
 • Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošu šuvju metināšanas secību;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt un slīpēt sagatavi atbilstoši darba rasējumam (izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas);
 • Taisnot un locīt sagatavi atbilstoši darba rasējumam;
 • Izvēlēties un veikt pirmsmetināšanas detaļu salikšanu un nostiprināšanu;
 • Veikt detaļu pirmsmetināšanas uzsildīšanu;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām kakta šuves (FW) apakšējā pozīcijā (PA) un horizontāli vertikālajā pozīcijā (PB), vertikālajā uz augšu (PF) un vertikālajā uz leju (PG) ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām saduršuves (BW) apakšējā (PA) un vertikālajā uz augšu (PF), vertikālajā uz leju (PG) telpiskajās pozīcijās ar "kreiso" (lw) un "labo" (rw) metināšanas veidu;
 • Metināt saduršuves (BW) caurulēm apakšējā (PA) telpiskajā pozīcijā;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.
Tava profesionālā darbība gāzmetināšanā (OAW) mērāma vairākos gados, bet darba procesā nepieciešamas aizvien jaunas un specifiskas zināšanas? Lai nodrošinātu kvalitatīvi veiktu darbu konkrētajā metināšanas veidā - mācību centrs “BUTS” piedāvā nezaudēt ķērienu mūsdienu darba ritumā un apgūt prasmes darbā ar jaunākās paaudzes metināšanas iekārtām un uzzināt par efektīvākajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem.
Papildinot esošās zināšanas, Jūs ietaupīsiet laiku pienākumu izpildē!
Kā izdarīt labāk? – Zini vairāk!

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Gāzmetināšanas (OAW) tehnoloģija;
 • Rasēšana;
 • Darba aizsardzība un ugunsdrošība;
 • Materiālmācība;
 • Elektrodrošība;
Praktiskās mācības;
Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā iegūt profesionālās zināšanas un specifiskās prasmes gāzmetināšanā (OAW).

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas un autoremonta nodaļa
Tālrunis:
27898016, 27898031

Adrese:
Meža iela 7, Rīga

E-pasts:
metalapstrade@buts.lv


Norises laiks: 25.04.2024
Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas un autoremonta nodaļa
Tālrunis:
27898016, 27898031

Adrese:
Meža iela 7, Rīga

E-pasts:
metalapstrade@buts.lv


Norises laiks: 07.05.2024
Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas un autoremonta nodaļa
Tālrunis:
27898016, 27898031

Adrese:
Meža iela 7, Rīga

E-pasts:
metalapstrade@buts.lv


Norises laiks: 21.05.2024