background
Metināšana
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)arrowprint
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Izvēlēties stieples padeves rullīšu rievas formu un izmērus atkarībā no metināšanas stieples diametra;
 • Izvēlēties piedevstieples marku un diametru, aizsarggāzes vai to maisījumu tipu, metināšanas secību un metināšanas režīmus saskaņā ar metināšanas procedūras specifikāciju;
 • Veikt T-veida un stūrsavienojumu metināšanu apakšējā (PA, PB), vertikālajā (PF, PG) un griestu (PD) pozīcijās;
 • Veikt sadursavienojumu metināšanu apakšējā (PA) un vertikālajā (PF, PG) pozīcijās;
 • Veikt T-veida savienojumu (caurule pie plāksnes) metināšanu apakšējā (PB) pozīcijā (ar un bez malu noslīpinājuma);
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt, slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas eletroinstrumentus un stacionārās iekārtas;
 • Veikt metinātas šuves vizuālo novērtēšanu;
 • Labot metināto šuvju defektus;
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) strādā metālapstrādes uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu uzgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē veic tērauda detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.
Saīsinājums MAG atvasināts no angļu valodas “metal active gas” un tulkojumā nozīmē “metāla aktīvā gāze”.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību ilgums: 480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti
  • Lokmetināšanas MAG iekārtas un aprīkojums
  • Lokmetināšanas (MAG) darbu tehnoloģija*
  • Materiālu mācība
  • Elektrotehnika un elektrodrošība
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Rasējumu lasīšana
  • Saskarsme
  Praktiskās mācības
  • Metināšana (MAG) vidē;
  Kvalifikācijas prakse;
  Valsts noslēguma pārbaudījums.

  *profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā

  MAG lokmetināšanas priekšrocības:
  • Plaši pielietots metināšanas veids dzelzi saturošu metālu metināšanā, metāla konstrukciju izgatavošanā, kā arī dažāda veida remontdarbos;
  • Augsts darba ražīgums;
  • Viegli automatizējams metināšanas veids.

  Pieteikties

  Kursa mērķis:

  Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” speciālistu.

  Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

  Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

  Daugavpils filiāle
  Tālrunis:
  29278522, 26685727, 27898025

  Adrese:
  Varšavas iela 24, Daugavpils

  E-pasts:
  daugavpils@buts.lv


  Norises laiks: 27.08.2020
  Pasniedzējs: A.Jurkevičs
  Dagda
  Tālrunis:
  29278522, 26685727, 27898025

  Adrese:
  Alejas iela 11.a, Dagda (Dagdas novada JIC)

  E-pasts:
  daugavpils@buts.lv


  Norises laiks: 27.08.2020
  Krāslava
  Tālrunis:
  29278522, 26685727, 27898025

  Adrese:
  Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

  E-pasts:
  daugavpils@buts.lv


  Norises laiks: 27.08.2020
  Daugavpils filiāle
  Tālrunis:
  29278522, 26685727, 27898025

  Adrese:
  Varšavas iela 24, Daugavpils

  E-pasts:
  daugavpils@buts.lv


  Norises laiks: 27.08.2020
  Pasniedzējs: A.Jurkevičs
  Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa
  Tālrunis:
  27898016, 27898031

  Adrese:
  Meža iela 7, Rīga

  E-pasts:
  metalapstrade@buts.lv

  Mācības notiek: darba dienās no plkst. 17:40 - 21:00
  (2-3 reizes nedēļā)

  Norises laiks: 14.09.2020