background
Mārketings un komerczinības
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Sankciju riska pārvaldīšanas prasībasarrowprint
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Sankciju riska pārvaldīšanas prasības

Aplūkot atsauksmes

Ieguvu sapratni par šī likuma svarīgumu un nozīmi grāmatveža darbā
I.Zepa SIA Heta būve grāmatvede

Ieguvu jaunas zināšanas, izpratni par likuma būtību, praktiskus materiālus un jaunas ievirzes turpmākai darbībai
I.Švaukste SIA “Finanšu dati”

Pārliecinājos, ka savu darbu daru pareizi, papildināju zināšanas” 
Ā.Reine, SIA “Auto VHV” grāmatvede

Izcili kursi, ļoti laba lektore
E.Batjalo Boša SIA “EB pakalpojumi“

Paldies par Ilvijas Ozoliņas vadīto semināru kā arī apjomīgo izdales materiālu
K.Kolesņikova, SIA “Finanšu birojs”

Kvalitatīvs informatīvais materiāls, vēl kvalitatīvāka informācija
D.Šķēle

Ieguvu pilnvērtīgu informāciju par NILLTPF novēršanas iekšējās kārtības izstrādi, praktisko ieviešanu uzņēmumā, likuma normu apskatīšana, tulkošana praksē. Paldies pasniedzējai Ilvijai Ozoliņai par profesionalitāti
L.Puķīte, SIA “Gram-vet” grāmatvede

Semināra laikā tiks sniegts ieskats jaunajos noteikumos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” un to pielietojumā dzīvē. 

Semināra mērķauditorija: ārpakalpojuma grāmatveži; apdrošināšanas komersanti/starpnieki; zvērināti notāri/advokāti un citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji; personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu; juridiskas vai fiziskas personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu vai cita veida preču tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā 10 000 EUR vai lielākā apmērā; personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē. 


Mācību ilgums: 8 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Likuma subjekti;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatprincipi;
 • Ziņojums par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšana;
 • Darbinieku apmācības;
 • Klienta identifikācija un izpēte, darījumu uzraudzība;
 • Sava un klientu risku novērtēšana;
 • Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
 • Dokumentācijas glabāšana;
 • Atturēšanās no darījuma veikšanas;
 • Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, veidlapas, metodika);
 • Veidlapu praktiska aizpildīšana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā iepazīties ar pilnveidoto ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas regulējumu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.