background
Mārketings un komerczinības
Praktiskais mārketings arrowprint
Praktiskais mārketings

Jūsu ieguvumi:

 • Sagatavot uzņēmuma mārketinga plānu;
 • Veikt dažādus mārketinga pētījumus;
 • Plānot uzņēmuma produktu virzīšanu tirgū;
 • Veikt tirgus segmentēšanu un noteikt uzņēmuma mērķa tirgus;
 • Sagatavot un pamatot uzņēmuma mārketinga budžetu;
 • Sagatavot un pamatot uzņēmuma mārketinga komunikācijas aktivitāšu plānu un budžetu;
 • Vērtēt uzņēmuma mārketinga komunikācijas aktivitāšu rezultātus un finanšu atdevi;
 • Plānot mārketinga komunikācijas interneta vidē.

Programma sniedz zināšanas par mārketinga nozīmi biznesā, mārketinga instrumentiem un kanāliem, praktisko pielietojumu uzņēmuma pārdošanas rezultātu uzlabošanā. 

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Mārketinga jēdziens;
 • Mārketinga darbības koncepcija;
 • Mārketinga iekšējā un ārējā vide, tās vērtējums;
 • Mārketinga attīstības tendences;
 • Uzņēmuma mārketings;
 • Mārketinga stratēģiskā plānošana;
 • Tirgus izpēte un mārketinga iespēju analīze;
 • Attiecības ar pircējiem;
 • Produkta vadīšana un zīmolvedība;
 • Cenu veidošana;
 • Produkta izplatīšanas kanāli;
 • Integrētās mārketinga komunikācijas.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas veiksmīgai produkta virzīšanai patēriņa tirgū, papildināt zināšanas par uzņēmuma vai saimnieciskās darbības izvirzīto mērķu sasniegšanu, produktu ieviešanas un mārketinga stratēģijām, mārketinga informācijas kanāliem veiksmīgas saimnieciskās darbības organizēšanā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.