background
Mārketings un komerczinības
Loģistikas darbinieks (neklātiene)arrowprint
Loģistikas darbinieks (neklātiene) Loģistikas darbinieks (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju;
 • Ievērot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus;
 • Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiņus veicamo darba pienākumu ietvaros;
 • Strādāt patstāvīgi, izvērtēt prioritātes un uzņemties atbildību par sava 
darba rezultātu;
 • Piemērot zināšanas par nodokļu politiku savā profesionālajā darbībā;
 • Strādāt ar specifiskām loģistikas datorprogrammām, izmantot aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammu funkcijas, lietot rēķināšanas, grafiku veidošanas, filtru izmantošanas, vienību atlases un citas funkcijas atskaišu sagatavošanai;
 • Piemērot transportēšanu regulējošos normatīvos aktus un dokumentus, t.sk. par dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām;
 • Aprēķināt kravas izmērus un piemērot atbilstošu transportu;
 • Izvērtēt riskus transportēšanas procesā;
 • Izmanot zināšanas par noteiktās iekraušanas un izkraušanas tehnikas lietošanu;
 • Pielāgot pārvadāšanas iepakojumus;
 • Strādāt ar nomenklatūru – harmonizēto preču sistēmu;
 • Lietot grāmatvedības uzskaites vispārīgās metodes;
 • Sagatavot nepieciešamo informāciju apdrošināšanas gadījumā;
 • Analizēt transportēšanas procesa datus.

Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā, vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu un stādā ar noliktavas uzskaites un loģistikas datorprogrammām, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju. Nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu, kā arī seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Ievads loģistikā*;
 • Sadales loģistika;
 • Ražošanas loģistika;
 • Transporta loģistika;
 • Iepirkuma loģistika;
 • Saimnieciskā darbība;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Lietišķā informātika;
 • Tirgzinības;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Lietišķā saskarsme;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*Integrēta profesionālā valsts valoda un krievu valoda
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sagatavot loģistikas darbinieku, kas strādā transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos, patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšnas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Izglītības programma tiek īstenota neklātienē.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 30.04.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 31.05.2024