background
Mārketings un komerczinības
Cilvēkresursu loma uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanāarrowprint
Cilvēkresursu loma uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanā

Jūsu ieguvumi:

 • Spēja strādāt un vadīt saliedētu un mērķtiecīgu komandu
 • Pieaugoša darba produktivitāte kā pārdomātas cilvēkresursu politikas rezultāts


Darbinieks ir svaigākais uzņēmuma resurss un viņš to apzinās! Darbs ar korektīvu un komandu ir sarežģīts un prasa īpašas zināšana un rūpību. Spēja kritiski novērtēt uzņēmuma iekšējo klimatu, personāla politikas stiprās un vājās puses, izpratne par problēmu analīzi uz efektīvu risinājumu ieviešanu ir neaizstājama, ja jums rūp jūsu uzņēmuma vai organizācijas nākotne.

Semināra ilgums:
8 stundas
Iegūstamais dokuments: Sertifikāts

Kursa programma:

Cilvēkresursu loma uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanai:
 • Darba efektivitātes ražīgums
 • Cilvēkresursu raksturojums ražošanā
 • Darba resursu efektivitātes mērīšanas metodes un analīze
 • Darba ražīguma augšanas faktori

Uzņēmuma darba efektivitātes nodrošināšana:
 • Padomāta stratēģija
 • Sakārtota iekšējā vide un darba organizācija
 • Mērķtiecīga un lietderīga resursu izmantošana
 • Saliedēta, lojāla darbinieku komanda
 • Efektīva iekšējā komunikācija


Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas par:
Cilvēkresursu faktora īpatnībām
Komandas veidošanu un darbinieku motivēšanu
Dara ražīguma paaugstināšanas iespējām

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.