background
Mārketings un komerczinības
Komercdarbības pamatiarrowprint
Komercdarbības pamati

Jūsu ieguvumi:

 • Zināšanas par ekonomiskajiem procesiem un likumsakarībām; 
 • Zināšanas par saimniecisko darbību, tā veidiem un iespējām; 
 • Zināšanas par komercdarbības vidi Latvijā; 
 • Zināšanas par biznesa plāna izstrādi un uzņēmuma darbības efektivitātes novērtēšanu;
 • Izpratne par mārketinga praktisko nozīmi uzņēmuma darbībā; 
 • Zināšanas par tirgzinības elementiem un to iespējamo mijiedarbību noteiktu mērķu sasniegšanai;
 • Zināšanas par uzņēmuma vadīšanas galvenajiem principiem, sakarībām, funkcijām un metodēm; 
 • Izpratne par vadītāja lomu organizācijā, lēmumu efektīvas pieņemšanas nozīmi un paņēmieniem; 
 • Zināšanas par savām un līdzcilvēku rakstura īpašībām, temperamentu, spējam;
 • Izpratne par saskarsmes lomu biznesa attiecībās, grupās un sabiedrībā;
 • Zināšanas par etiķetes nepieciešamību; 
 • Zināšanas grāmatvedības kārtošanā un uzskaites organizēšanā mazos un vidējos uzņēmumos;
 • Zināšanas vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanā; 
 • Zināšanas par lietvedības procesiem uzņēmumā, dokumentu noformēšanas, saglabāšanas un reģistrēšanas kārtību; 
 • Zināšanas par reglamentējošiem normatīviem aktiem un atbildību lietvedības kārtošanā; 
 • Zināšanas par darba tiesiskajām attiecībām; 
 • Zināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasībām darba vietā;
 • Zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos;
 • Zināšanas par vides aizsardzības pamatprincipiem.

Tu jau sen plāno uzsākt savu biznesu, taču kaut kas Tevi attur ? Iespējams – nepārliecinātība, šaubas, bailes. Tas nozīmē, ka Tev nepieciešams pavisam nedaudz, lai ķertos klāt sava sapņa īstenošanai. Zināšanas, kā to pareizi izdarīt! Izglītības programma “Komercdarbības pamati” kliedēs Tavas bailes un šķēršļus ceļā uz profesionālu pašapliecināšanos un izaugsmi! 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

 • Ievads ekonomikā; 
 • Saimnieciskā darbība; 
 • Mārketings un reklāma; 
 • Uzņēmuma vadīšana;
 • Saskarsme; 
 • Grāmatvedība un uzskaite;
 • Lietvedība;
 • Darba drošība un aizsardzība. 
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas biznesa uzsākšanai, papildināt zināšanas par saimnieciskās darbības iespējām un veidiem, plānošanu, mārketingu un menedžmentu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.