background
Mārketings un komerczinības
Kravu apstrāde. Noliktavas uzskaite un apsekošana. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā.arrowprint
Kravu apstrāde. Noliktavas uzskaite un apsekošana. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā.

Jūsu ieguvumi:

Spēsiet: 
 • noteikt apstrādājamās kravas iepakojuma veidu; 
 • atlasīt, salikt, iepakot kravu nosūtīšanai un marķēt kravu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • šķirot kravas un preces noliktavā;
 • novērst specifiskos darba vides riska faktorus darbā ar kravu; 
 • ievērot sanitārās un higiēnas normas noliktavā, apstrādājot kravas; 
 • veikt preču, krājumu plūsmas kustības uzskaites darbus noliktavā, pielietojot specifiskās noliktavas uzskaites datorprogrammas, un salīdzināt uzskaites datus ar reālajiem krājumiem noliktavā; 
 • nodrošināt precēm atbilstošus uzglabāšanas apstākļus, apsekojot noliktavu un ievērojot darba drošības, sanitārās un higiēnas normas noliktavas darbā; 
 • pieņemt un izsniegt kravas dažādās noliktavās; 
 • noteikt kravas veidam nepieciešamos kravas pavaddokumentus; 
 • izvērtēt kravas pavaddokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un kravas veidam; 
 • identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju; 
 • salīdzināt informāciju uz kravas un transporta plombas ar kravas pavaddokumentiem.

Vēlies nākotnē kļūt par Loģistikas darbinieku, taču Tev nav laika 7 mēnešus nodoties mācībām? MODULĀRĀ APMĀCĪBA sniegs Tev iespēju mācīties pa atsevišķiem programmu blokiem, un tas nozīmē, ka Tu būsi pats sava laika noteicējs! Nāc un piesakies uz trīs moduļiem no modulārās programmas “LOĢISTIKAS DARBINIEKS”! B1 – Kravu apstrāde; B2 - Noliktavas uzskaite un apsekošana; B3 - Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā. 


Mācību ilgums: 138 stundas (moduļu kopa) 

Iegūstamais dokuments: Apliecība par moduļu B1, B2, B3 apguvi

Kursa programma:

 • Kravas iepakojuma veidi. 
 • Kravas atlasīšanas metodes. 
 • Kravas salikšana un iepakošana nosūtīšanai. 
 • Šķirošanas darbi noliktavā. 
 • Preču un kravu reklamācijas, atgriešana un norakstīšana. 
 • Noliktavu darba vides riska faktori darbā ar kravu.
 • Sanitārās un higiēnas normas noliktavā, apstrādājot kravas. 

 • Preču aprites dokumenti noliktavā.
 • Preču uzskaite.
 • Specifiskās noliktavas datorprogrammas. 
 • Noliktavas infrastruktūra.
 • Temperatūras un mitruma mērījumu noteikšanas iekārtas.
 • Sanitārās un higiēnas normas. 
 • Noliktavas darbinieka darba vieta noliktavā.

 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā. 
 • Kravas pavaddokumenti. 
 • Kravas pavaddokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām un kravas veidam. 
 • Kravas plombas un transporta plombas informācija.
 • Kravas un transporta plombas informācijas salīdzināšana ar kravas pavaddokumentiem. 
 • Lēmumi un rīcības plombu informācijas un pavaddokumentu atbilstības vai neatbilstības gadījumos.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus, veikt noliktavas uzskaites darbus, izmantojot specifiskās noliktavas uzskaites datorprogrammas, un apsekot noliktavu, nodrošinot kravu veidiem atbilstošus uzglabāšanas apstākļus, kā arī sekmēt izglītojamo spējas pieņemt un izsniegt kravu noliktavā atbilstoši pavaddokumentiem, novērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.