background
Mārketings un komerczinības
Loģistikas darbinieks (modulārā)arrowprint
Loģistikas darbinieks (modulārā)

Jūsu ieguvumi:

 • Veidosi izpratni par transporta un loģistikas nozares pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem, to specializāciju un darba specifiku; 
 • spēsi izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem; 
 • spēsi identificēt kravu (arī īpaša režīma kravu), marķēt, nolasīt kodus un noteikt tās atbilstību īpašnieka prasībām, ievērojot normatīvos aktus;
 • spēsi sagatavot kravu pārvietošanai, atbilstoši noteikumiem, darba drošībai, kravas un kravas telpas specifikai; 
 • spēsi iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus;
 • spēsi veikt noliktavas uzskaites darbus, izmantojot specifiskās noliktavas uzskaites datorprogrammas, un apsekot noliktavu, nodrošinot kravu veidiem atbilstošus uzglabāšanas apstākļus;
 • spēsi pieņemt un izsniegt kravu noliktavā atbilstoši pavaddokumentiem, novērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem;
 • spēsi izstrādāt un izvērtēt kravu pārvadājumu maršrutus, izvēlēties atbilstošus transporta veidus; 
 • spēsi sagatavot transportēšanas dokumentus un organizēt transportēšanas procesa dokumentu apriti;
 • spēsi uzraudzīt kravu transportēšanas procesu, komunicēt ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, uzkrāt, apstrādāt un analizēt transportēšanas procesa datus; 
 • spēsi plānot un organizēt dažādu preču un kravu plūsmas sadales kanālos atbilstoši LR normatīvo aktu un starptautisko konvenciju normām un kontrolēt krājumus, lietojot specifiskās loģistikas datorprogrammas; 
 • spēsi patstāvīgi nodrošināt kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu darba vidē.

Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā, vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu un stādā ar noliktavas uzskaites un loģistikas datorprogrammām, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju. Nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu, kā arī seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās. 

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.prof. kval.līm.)

Kursa programma:

A daļas moduļi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība 
 • Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi 
 • Kravu izvietošana noliktavā 
 • Kravu identificēšana 
 • Kravas sagatavošana pārvietošanai 

B daļas moduļi 
 • Kravu apstrāde
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana
 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā 
 • Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos 
 • Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana 
 • Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze 

C daļas moduļi
 • Sadales loģistika 
Loģistikas darbinieka prakse 
Valsts noslēguma pārbaudījums

*Iespējams izvēlēties un apgūt tikai Tev nepieciešamo moduli!
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot loģistikas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Loģistikas darbinieks" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.