background
Liftu apkalpošana
Liftu elektromehāniķisarrowprint
Liftu elektromehāniķis Liftu elektromehāniķis

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt lifta tehniskās uzbūves un mehānismu darbības principus;
  • Veikt atsevišķu lifta mezglu un mehānismu apskati un drošības ierīču darbības pārbaudi;
  • Veikt lifta remontu un nomainīt detaļas atsevišķiem mehānismiem un elektroiekārtām, regulēt un eļļot mehānismus, kā arī noteikt trošu derīguma termiņu un nepieciešamības gadījumā prast tās nomainīt;
  • Novērst lifta ekspluatācijā konstatētos bojājumus, savlaicīgi pasūtīt rezerves daļas, smērvielas un slaukāmos materiālus, tādējādi ievērojot apkalpē esošo liftu tehnisko pārbaužu termiņus.

Lifts ir celšanas iekārta, kuras transportieris pārvietojas pa nekustīgām vadotnēm leņķī, kas attiecībā pret horizontāli ir lielāks par 15 grādiem, un kura ir paredzēta cilvēku, cilvēku un kravas vai tikai kravas pārvietošanai. Pacelšanas iekārtas, kas pārvietojas pa nemainīgu kursu, arī ja tās nepārvietojas pa stingrām vadotnēm, uzskatāmas par liftiem.
Lifta elektromehāniķa pienākums ir rūpēties, lai visas liftam paredzētās opcijas tiktu īstenotas bez tehniskiem starpgadījumiem, nodrošinot kravas vai pasažieru nogādāšanu vēlamā augstumā optimālā laika posmā, kas atbilst instrukcijās noteiktajiem standartiem. Tehnisku problēmu gadījumā lifta elektromontieris prot izvēlēties situācijai piemērotus tehniskos risinājumus, pārvaldot viņa kompetencei atbilstošus rīkus un instrumentus, lai maksimāli ātri novērstu  traucējumus un pat draudus.

Iespējams kārtot arī “Liftu elektromehāniķis” atkārtotu atestāciju (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 8 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • LR likumdošana par bīstamajām iekārtām. Lifta tehniskā dokumentācija. Lifta ekspluatācijas un drošības noteikumi. Lifta uzbūve. Lifta šahtas. Lifta kabīne;
  • Lifta vadības ierīču un drošības ierīču izvietojums kabīnē, stāvu laukumos un mašīntelpā (bloku telpā), to nozīme. Rīcība, lifta darbības satraucējumu gadījumos. Saskaņas un gaismas signalizācijas sistēmas un sarunu ierīču darbības uzdevums un izmantošana. Droši paņēmieni pasažieru evakuācijai no lifta kabīnes;
  • Instruktāžu veidi, kas attiecas uz lifta operatoru. Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina lifta bezavārijas darbu. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos un elektrotraumu gadījumos;
  • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par lifta uzbūvi, darbības principiem, pareizas ekspluatācijas, darba drošības noteikumu ievērošanu, prasmi veikt atļauto tehnisko apkopi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 29.02.2024