background
Lauksaimniecība
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiemarrowprint
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt augu aizsardzības līdzekļus un to marķējumu;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Zināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējumus un  riskus;
 • Prast atpazīt nelegālus vai viltotus augu aizsardzības līdzekļus;
 • Prast rīkoties ārkārtas  gadījumos;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.


Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, 25. punkts nosaka, ka persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību, atjauno zināšanas pēc katriem pieciem gadiem.

Atsaucoties uz augstāk minētajiem MK noteikumiem,  apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 3 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība

Kursa programma:

 • Grozījumi normatīvajos aktos;
 • Jaunumi un izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas).
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā atkārtot, nostiprināt un pilnveidot  teorētiskās zināšanas augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem droša un likumdošanai atbilstoša darba veikšanai.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 15.03.2024