background
Lauksaimniecība
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanaiarrowprint
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Izvēlēties un lietot fumigācijai nepieciešamos aizsardzības līdzekļus un tehniskās ierīces;
 • Veikt pareizu bīstamo līdzekļu uzglabāšanu, transportēšanu, sagatavošanu;
 • Veikt fumigāciju saskaņā ar drošības un lietošanas prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi (turpmāk tekstā AAL) ir noteikti trīs reģistrācijas klasēs, turklāt Valsts augu un aizsardzības dienests ik gadu atjauno un publicē ALL sarakstu.
1. klases AAL drīkst iegādāties un lietot personas, kuras ir saņēmušas apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi.
19.03.2013. MK noteikumu Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību” 25. punkts nosaka, ka persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, atjauno zināšanas pēc katriem pieciem gadiem.
Atsaucoties uz augstāk minētajiem MK noteikumiem,  apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Izziņa par programmas noklausīšanos

Kursa programma:

 • Grozījumi normatīvajos aktos;
 • Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
 • Karantīnas un nekarantīnas organismi;
 • Fumigācijas pamati;
 • Darba aizsardzība;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā atkārtot, nostiprināt un pilnveidot  teorētiskās zināšanas par pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.