background
Grāmatvedība
Vienkāršā ieraksta grāmatvedībaarrowprint
Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

Patlaban, kad aizvien vairāk cilvēku izvēlas reģistrēties kā pašnodarbinātas personas, aktualizējas jautājums, kā pareizi kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Šim grāmatvedības principam ir ļoti maz kas kopīgs ar tradicionālo priekšstatu par grāmatvedību un grāmatveža darbu. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu mantas un norēķinu kontroli. Citiem vārdiem vienkāršā ieraksta principu mēdz dēvēt arī par naudas principu - angliski “Cash basis accounting”.

Mācību ilgums: 30 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

- Saimnieciskās darbības veicēju un individuālo komersantu reģistrācija, nodokļu maksāšanas režīmi:
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības;
 • Patentmaksa;
 • Mikrouzņēmumu nodoklis;
 • Fiksētais ienākuma nodoklis;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • Saimnieciskā darbība nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • Pievienotās vērtības nodoklis;
-    Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā:
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, tā aizpildīšana;
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 • Krājumu uzskaite;
 • Citi grāmatvedības reģistri;
 • Inventarizācija un tās norises kārtība;
 • Izdevumu precizēšana;
 • Darījumus apliecinošie dokumenti;
 • Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, praktiska aizpildīšana;
 • Nodokļa nomaksas kārtība.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt vienkāršās grāmatvedības uzskaites sistēmu, iegūt praktiskās iemaņas uzskaites reģistru iekārtošanā, saimniecisko operāciju reģistrācijā, grāmatvedības dokumentu un atskaišu aizpildīšanā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

18:00

Norises laiks: 11.10.2022
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv

18:00

Norises laiks: 20.10.2022
Pasniedzējs: I.Grigule
Cena: 120 EUR + pvn
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv

18:00

Norises laiks: 20.10.2022
Pasniedzējs: I.Grigule
Cena: 120 EUR + pvn
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv

18:00

Norises laiks: 20.10.2022
Pasniedzējs: I.Grigule
Cena: 120 EUR + pvn
Madonas filiāle
Tālrunis:
27898046, 27842585

Adrese:
Rūpniecības iela 20, Madona

E-pasts:
madona@buts.lv

18:00

Norises laiks: 20.10.2022
Pasniedzējs: I.Grigule
Cena: 120 EUR + pvn
Saldus filiāle
Tālrunis:
26642717, 27898015

Adrese:
Rīgas iela 7, Saldus

E-pasts:
saldus@buts.lv
17:30-21:00

Norises laiks: 21.10.2022
Cena: 110 EUR
Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv

18:00

Norises laiks: 24.10.2022
Pasniedzējs: Sarmīte Grava
Cena: 120 EUR
Līvāni
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv

18:00

Norises laiks: 24.10.2022
Pasniedzējs: Sarmīte Grava
Cena: 120 EUR