background
Enerģētika
Elektrotehniķisarrowprint
Elektrotehniķis

Jūsu ieguvumi:

 • Noformēt un uzturēt tehnisko dokumentāciju;
 • Izstrādāt elektrotehnisko darbu tāmi;
 • Lasīt elektriskās shēmas un rasējumus;
 • Izstrādāt montāžas shēmas darbiem elektroiekārtās;
 • Veikt elektriskos un citus mērījumus;
 • Saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darba uzdevumam un izvērtētajai informācijai;
 • Projektēt vienkāršus principiālos elektrotehniskos risinājumus;
 • Veikt elektroiekārtas parametru iestatīšanu un pārbaudi;
 • Veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos defektus;
 • Novērst un kontrolēt darba aizsardzības riska faktorus elektroenerģētikā;
 • Veikt metālapstrādes un elektroiekārtu atslēdznieka darbus; 
 • Izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus, darba rīkus un instrumentus;
 • Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam.

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbinātais.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi*;
 • Materiālmācība un elektrotehniskie materiāli;
 • Elektrotehniskā rasēšana;
 • Elektroapgāde;
 • Elektronikas pamati;
 • Metālapstrāde un atslēdznieku darbi;
 • Elektroiekārtas un to ekspluatācija;
 • Elektrodrošība;
 • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija;
 • Darba drošība un aizsardzība**;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

* Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un svešvalodā
** Integrēta pirmā palīdzība, vides aizsardzība un darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektrotehniķis" speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 20.08.2024
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 20.08.2024