background
Ēdināšana un viesmīlība
Pavāra palīgs (640 st.)arrowprint
Pavāra palīgs (640 st.)

Pavāra palīgs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kas veic izejvielu un pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, prot strādāt komandā. 

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 640 stundas 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums;
  • Pārtikas produktu zinības;
  • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna;
  • Kalkulācijas pamati;
  • Profesionālā saskarsme;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Pavāra palīgs" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.