background
Ēdināšana un viesmīlība
Viesmīlisarrowprint
Viesmīlis

Jūsu ieguvumi:

 • Spēsi noteikt un rīkoties ar darba pienākumu izpildei nepieciešamajiem produktiem, izejvielām un tehnoloģiskajām iekārtām; 
 • Plānot un veidot darba telpu vides iekārtojumu; 
 • Izprast ēdienkartes, dzērienu kartes, apkalpošanas specifikācijas;
 • Klāt galdu atbilstoši ēdienreizei, ēdienkartei un pasākumu veidam;
 • Izmantot atbilstošu galda klāšanas inventāru;
 • Piedāvāt un mutiski raksturot ēdienus un dzērienus;
 • Pārzināt dzērienu un ēdienu saderību;
 • Pieņemt, noformēt un izpildīt viesu pasūtījumu;
 • Veikt norēķinus ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem;
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus, veidot pozitīvu saskarsmi ar viesiem;
 • Pārzināt tehnisko dokumentāciju, aizpildīt pavaddokumentus, inventarizācijas aktus u.c. dokumentus;
 • Lietot ar darba pienākumiem saistītās datorprogrammas.

Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā. Viesmīlis ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Viesmīlis ir sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā nodarbināts speciālists, kas var darboties nozares speciālistu vadībā vai būt pašnodarbināta persona, vai veikt individuālo komercdarbību. 


Mācību ilgums: 960 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Viesu apkalpošanas organizācija;
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija;
 • Sanitārija un higiēna;
 • Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas;
 • Pārtikas preču zinības;
 • Uzskaite un atskaite;
 • Profesionālā angļu valoda;
 • Profesionālā otrā svešvaloda;
 • Saskarsme un lietišķā etiķete;
 • Runas un kustību kultūra;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot restorānu pakalpojumu nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Viesmīlis” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.