background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Rīcība ārkārtas situācijās - praktiskās apmācības ugunsgrēka dzēšanāarrowprint
Rīcība ārkārtas situācijās - praktiskās apmācības ugunsgrēka dzēšanā

Jūsu ieguvumi:

  • Zināšanas un prasmes rīcībai ārkārtas situācijās;
  • Ugunsdrošības sistēmas un inventāra pārbaude;
  • Izpildītas normatīvo aktu prasības par darbinieku apmācību;
  • Eksperta ieteikumi ugunsdrošības jautājumos;
  • Pozitīvas emocijas un komandas saliedēšana.


Ir reizes, kad, piedzīvojot paaugstinātas bīstamības situāciju darba vietā, uzņēmuma darbinieki apjūk, krīt panikā un nezina kā rīkoties, lai situāciju novērstu, neapdraudot sevi un citus.

Kā nosaka 19.04.2016. MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 192. pants organizācijas vadītājam ir pienākums organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (193.pants).
  • 192. pants:
Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Tādēļ mēs piedāvājam profesionāla speciālista vadībā imitēt evakuāciju un ugunsgrēka dzēšanu, lai, saskaroties ar līdzīgu situāciju realitātē, darbinieki būtu zinoši, neapjuktu, spētu ātri reaģēt un novērts radušos draudus.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Normatīvie akti ugunsdrošībā. Ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipi.
  • Bīstamības faktori. Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība.
  • Praktiskā apmācība ugunsgrēka dzēšanā.
  • Trauksmes imitācija. Uzņēmuma darbinieku evakuācija.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Papildināt zināšanas par ugunsdrošības principiem, bīstamības faktoriem, praktisko rīcību un evakuācijas kārtību trauksmes gadījumā konkrētā uzņēmumā.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514, 26105155

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 14.12.2023