background
Daiļdārzniecība
Dārza ainavu plānošana arrowprint
Dārza ainavu plānošana

Jūsu ieguvumi:

 • Iegūsiet zināšanas par vēsturisko dārzu, ainavu veidojošajiem faktoriem;
 • Iegūsiet zināšanas dobju un dārza ierīkošanā, darbu gaitas secību un uzturēšanā;
 • Pratīsiet izstrādāt teritorijas ainavas plānu, dārza racionālai izmantošanai;
 • Spēsiet izvēlēties piemērotu substrātu atbilstoši plānotajam augu sortimentam;
 • Sagatavosiet augsnes substrātu atbilstoši plānoto stādījumu izbūvei;
 • Iegūsiet prasmes dekoratīvo un pārtikā pielietojamo augu plāna sastādīšanā;
 • Spēsiet izvēlēties augļu dārzam atbilstošu vietu, plānot augļu dārza teritoriju, izvēlēties piemērotas augļaugu šķirnes un to stādīšanas īpatnības;
 • Iegūsiet zināšanas par ergonomiku, kompozīcijas principiem un gaismām dārzā;
 • Mācēsiet veikt dārza zonu teritorijas plānojuma izveidi un saprast ainavas uzbūvi;
 • Mācēsiet veikt dažādu veidu zālienu ierīkošanas darbus un pareizu to kopšanu.


Mācību periods: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

 1. Ievads programmas aktualitātē
 2. Apstādījumu veidi un zonejurns 
 3. Skuju koki 
 4. Lapu koki un krūmi 
 5. Puķes apstādījumos 
 6. Zalieni
 7. Augu aizsardzība 
 8. Augu kopšana 
 9. Projekta zīmēšana - Ceļi un laukurni, ceļu analīze, skatu punkti, līnijas, ēku izvietojumi, debespuses, augu tabulas, utt. 
 10. Saimnieciskās zonas novietne projektā 
 11. Arhitekturas mazas formas
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izstrādāt dārzu projekta skici, izmantojot iegūtās zināšanas par dārzu dizainu, augiem un ainavu arhitektūru, prast veikt publisko un privāto teritoriju labiekārtošanas, apstādījumu ierīkošanas un uzturēšanas darbus, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Talsu filiāle
Tālrunis:
25600162
27898047


Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 28.03.2024