background
Celtniecība
Mūrnieksarrowprint
Mūrnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības noteikumus;
 • Lasīt rasējumus, skices, pārzināt būvniecības terminoloģiju, orientēties būvmateriālu piedāvājumā;
 • Izprast ēku konstruktīvos tipus un ēku konstruktīvos elementus un to funkcijas;
 • Izstrādāt mūrēšanas darbu veikšanas karti;
 • Izvēlēties akmeņus ārējiem, iekšējiem darbiem, noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu;
 • Uzstādīt palīgierīces (sastatnes un pastatnes);
 • Strādāt ar svērteni, virzienauklu, akmeņu uzsitamiem veseriem, ķellēm, kausiem, lāpstām u.c. darba rīkiem;
 • Sagatavot vajadzīgās pildvielas un javas;
 • Mūrēt pamatus, cokolus, sienas, starpsienas, pārsedzes, stabus, arkas utt.;
 • Veikt mūrēšanu atbilstoši darba rasējumiem;
 • Pārzināt visas dabīgo un mākslīgo akmeņu pārsiešanas metodes;
 • Labot mūri (nomainīt bojātos akmeņus); 
 • Mūrēt dekoratīvo mūri no dabīgiem un mākslīgiem akmeņiem.

Mūrnieks - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu, izvēlēties un pielietot piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu. Veic dažādu mūra būvkonstrukciju - pamatu, sienu, stabu, starpsienu, pārsedzu, arku, velvju u.c., armētu un nearmētu — mūrēšanu no neliela izmēra ģeometriskas formas mākslīgiem vai dabīgiem, kā arī neapstrādātiem dabīgiem akmeņiem, kā saistvielu izmantojot dažādas javas, veic mūra atjaunošanas (restaurācijas) darbus, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

Mācību ilgums: 520 stundas 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Materiālu mācība;
 • Būvdarbu tehnoloģija;* 
 • Mūrēšanas darbu tehnoloģija;
 • Elektrotehnikas pamati;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*integrēta profesionālā terminoloģija valsts valodā un angļu valodā
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvniecības nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Mūrnieks” speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.