background
Biroja darbs
Dokumentu arhivēšana un arhīva veidošanaarrowprint
Dokumentu arhivēšana un arhīva veidošana

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt lietvedības normatīvus dokumentu arhivēšanā;
  • Veidot dokumentu arhīvu;
  • Veicināt efektīvu un pārredzamu dokumentu plūsmu.

Šobrīd dokumentu arhivēšanu kā nepieciešamību nosaka virkne likumdošanas prasību un normatīvo aktu, līdz ar to ir svarīgi sekot līdzi grozījumiem arhivēšanas likumā.

Seminārā tiks skaidrota nepieciešamība veidot uzņēmumā arhīvu, kādas ir prasības arhīva veidošanā, ievērojot jaunās likumdošanas nosacījumus. 

Semināra ilgums: 8 stundas 
Izsniedzamais dokuments: Apliecība

Atsauksmes par semināru

Kursa programma:

  • Arhīvu likuma prasības dokumentu un arhīvu pārvaldībā:
-    institūciju un privātpersonu pienākumi;
-    dokumentu arhīviskās vērtības noteikšana;
-    likvidējamo un reorganizējamo institūciju dokumentu saglabāšana;
-    publisko dokumentu pārvēršana;
-    arhīvu speciālistu sertifikācija;
  • Dokumentu pārvaldības organizācija institūcijā:
-    ekspertu komisiju;
-    dokumentēšana un lietu veidošana;
-    elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma;
-    dokumentu sistematizācija un izvērtēšana;
-    lietu nomenklatūra un tās izstrāde;
  • Institūcijas arhīva pārvaldība:
-    dokumentu sagatavošana glabāšanai;
-    elektronisko dokumentu sakārtošana;
-    dokumentu aprakstīšana;
-    dokumentu iznīcināšanas kārtība;
-    dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude, dokumentu izmantošana;
  • Praktiskas iemaņas arhīva lietas sakārtošanā. Semināra laikā praktiski tiks uzskaitītas lietas – lietu nomenklatūrā (elektroniskos dokumentus, IS, hibrīdlietas u.c.).
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt ieskatu LR normatīvajos aktos, kas nosaka dokumentu arhivēšanu, uzņēmumu un iestāžu arhīvu veidošanu, uzturēšanu un atbildību, kā arī praktiskas zināšanas uzņēmuma arhīva izveidē, dokumentu arhivēšanā un uzglabāšanā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, dokumentu iznīcināšanā, lietu nomenklatūras izstrādē, dokumentu apritē u.c.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.