background
Apkures iekārtas un santehnika
Inženierkomunikāciju montētājs arrowprint
Inženierkomunikāciju montētājs

Inženierkomunikāciju montētājs veic konkrētu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas, ūdens apgādes, ugunsdzēsības, kanalizācijas, gāzes apgādes un citās inženierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās (turpmāk – inženierkomunikācijas), izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli un ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides noteikumus. Inženierkomunikāciju montētājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 640 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
  • Inženierkomunikāciju montāžas darbu tehnoloģija*;
  • Atslēdznieku darbi; 
  • Materiālmācība;
  • Darba drošība un aizsardzība**;
  • Profesionālā saskarsme;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā 
**integrēta pirmā palīdzība, darba tiesības, vides aizsardzība
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot inženierkomunkāciju montētāju, kurš strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.