background
Apmācība strādājošiem - Rīga

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!


Pieteikšanās noslēgusies!


Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2019. gada jūlijs - augusts. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās. 


APMĀCĪBU PROGRAMMAS


DARBA AIZSARDZĪBAS NODAĻA

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

LATVISKA ARHITEKTŪRA, INTERJERS UN AINAVA LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

160

40,00

400,00

TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDE

160

40,00

400,00


NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (IT) UN IT DROŠĪBA

72

32,40

324,00

AUTO UN ELEKTROKRĀVĒJA OPERATORS

24

10,80

108,00

APMĀCĪBA DARBAM AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI

16

7,20

72,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717, 27898008
E-pasts: darbadrosiba@buts.lvKOMERCDARBĪBAS NODAĻA

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

APDARES DARBU STRĀDNIEKS

640

101,60

1016,00

BETONĒTĀJS

640

101,60

1016,00

PAVĀRA PALĪGS

640

95,20

952,00

ŠŪŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

480

62,40

624,00

AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTU DIAGNOSTIKA UN REMONTDARBI

160

54,00

540,00

ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA RAŽOŠANAS DOKUMENTĀCIJAS VADLĪNIJAS UN TĀ IZVEIDE

160

40,00

400,00

TRANSPORTLĪDZEKĻA VIRSBŪVES DETAĻU KRĀSOŠANA AR AEROGRĀFU

160

54,00

540,00


NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTU DIAGNOSTIKA

80

36,00

360,00

KOKA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS, RESTAURĀCIJA

80

36,00

360,00

MĒBEĻU RESTAURĀCIJA

80

36,00

360,00

PROJEKTU IZSTRĀDE UN PLĀNOŠANA AR MICROSOFT OFFICE PROJECT

80

36,00

360,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA AR MS EXCEL (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM)

60

27,00

270,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA AR MS EXCEL (AR PRIEKŠZINĀŠANĀM)

40

18,00

180,00

GOOGLE ADWORDS KAMPAŅU ORGANIZĒŠANA

40

18,00

180,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Komercdarbības nodaļa 
Tālrunis: 26684949, 27898006
E-pasts: komercdarbiba@buts.lvMETINĀŠANAS, SANITĀRTEHNIKAS, VĒDINĀŠANAS UN KONDICIONĒŠANAS NODAĻA

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

480

174,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

480

174,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

480

174,00

1740,00

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

480

174,00

1740,00

AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA

160

50,80

508,00

 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PUNKTVEIDA METINĀŠANA

80

36,00

360,00

SANITĀRTEHNISKO IEKĀRTU MONTĒŠANA, APKOPE UN REMONTS

80

36,00

360,00

ĒKAS SILTUMMEZGLS (ISM) UN SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS: APKOPE UN REGULĒŠANA (APKURES IEKĀRTAS)

20

9,00

90,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Metināšanas, sanitārtehnikas, vēdināšanas un kondicionēšanas nodaļa;
Tālrunis: 27898016, 27898031
E-pasts: metalapstrade@buts.lvPROFESIONĀLĀS IZAUGSMES NODAĻA

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ELEKTROMONTIERIS

640

96,80

968,00

ĒKU AUTOMATIZĀCIJA, KNX SISTĒMAS

160

48,40

484,00

ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA

160

48,40

484,00


NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

APGAISMES UN SPĒKA INSTALĀCIJAS IERĪKOŠANA, ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA

80

36,00

360,00

PROGRAMMĒJAMIE KONTROLLERI UN FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJI

80

36,00

360,00

PROJEKTU IZSTRĀDE UN PLĀNOŠANA AR MICROSOFT OFFICE PROJECT

80

36,00

360,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA AR MS EXCEL (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM)

60

27,00

270,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA AR MS EXCEL (AR PRIEKŠZINĀŠANĀM)

40

18,00

180,00

APGAISMES UN SPĒKA INSTALĀCIJAS IZBŪVES NORMATĪVI UN PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI

36

16,20

162,00

ELEKTROSHĒMU IZSTRĀDE ATBILSTOŠI LBN UN MK NOTEIKUMIEM NR.238 'UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI' PRASĪBĀM

36

16,20

162,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035
E-pasts: izaugsme@buts.lv


KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Ņem vērā:
  • šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem var ikviens nodarbinātais tikai vienu reizi.


Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


PIEEJAMAIS ATBALSTS


KĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu.


Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


Ar visām izglītības programmām, kuras šī projekta ietvaros iespējams apgūt mācību centrā "BUTS", varat iepazīties šeit un izvēlēties sev tuvāko “BUTS” filiāli


Mācies no labākajiem un kļūsti par labāko!