background
Apmācība strādājošajiem

Nodarbināto profesionālā pilnveide mācību centrā "BUTS"! 

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta 8. kārtas ietvaros akreditētā mācību centrā “BUTS” tiek īstenota profesionalās kvalifikācijas programma – APRŪPĒTĀJS


Pieteikšanās mācībām ir no 2022. gada 2. - 31. augustam.APRŪPĒTĀJA profesiju vari apgūt mācību centrā BUTS visās lielākajās Latvijas pilsētās: 

 • Aizkraukle, Gaismas iela 20A, 27898033 
 • Alūksne, Pils iela 21, 27898038 
 • Balvi, Brīvības iela 47, 27898038 
 • Bauska,Kalna iela 8, 27898019 
 • Cēsis, Bērzaines iela 15, 27 898 037 
 • Daugavpils, Varšavas iela 24, 29278522 
 • Gulbene, Ābeļu iela 8, 27898038 
 • Jelgava, Jāņa iela 4, 27898039 
 • Jēkabpils, Nākotnes iela 2, 27898040 
 • Krāslava, Rīgas iela 26, 29278522 
 • Kuldīga, Kalna iela 19, 27898041 
 • Liepāja, Kungu iela 9, 27898042 
 • Līvāni, Domes iela 3, 27898040 
 • Ludza, Tirgus iela 22, 27898043 
 • Madona, Rūpniecības iela 20, 27898046 
 • Rēzekne,18. novembra iela 35, 27898043 
 • Saldus, Rīgas iela 7, 27898015 
 • Talsi, Krišjāņa Valdemāra iela, 27898047 
 • Valka, Raiņa iela 16, Valka, 25600844 
 • Valmiera, Meža iela 7, 25600844 
 • Ventspils, Ģertrūdes iela, 29161907
PIETEIKTIES

PAR PROJEKTU

 1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
 2. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31.decembrim.


PIETEIKŠANĀS NOSACĪJUMI

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē): 
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un oficiāli atrodas darba attiecībās. 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.ATBALSTS AMPMĀCĪBĀS PROJEKTA IETVAROS

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, un 95% apmērā mācību maksa tiek segta profesionālās tālākizglītības programmas apguvei. Attiecīgi 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Pieejamais papildus atbalsts: 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās; 
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti; 
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).


 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikšanās notiek no 2022. gada 2. augusta līdz 31 .augustam, piesakoties tiešsaistē vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu. 

Ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, tad noformē savu pieteikumu mācībām klātienē

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā: Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, tālrunis vizītes pieteikšanai: 67854769 
 • kādā no 34 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora; kontaktinformācija vizītes pieteikšanai šeit


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Par projekta īstenošanu Mācību centrā “BUTS” atbildīgā persona:
Ingus Zitmanis
direktora vietnieks (izglītības j.)
e-pasts: ingus.zitmanis@buts.lv
tālrunis: 29471173


PROJEKTA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Tiks publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, Mācību centra “BUTS” mājas lapā un sociālajos tīklos Facebook un Instagram.


PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATS 


Informācija atjaunota 02.08.2022.