Datorsistēmu tehniķis


Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, un ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. 

Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot informācijas tehnoloģiju nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Datorsistēmu tehniķis” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919 Adrese: Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga E-pasts: izaugsme@buts.lv
Norises laiks: 29.12.2022

Jūsu ieguvumi:

- konfigurējot lietojumprogrammatūras vienkārša lokālā datortīkla ātrdarbībai un datortehnikas parametriem un datorlietotāju vajadzībām;
- konfigurējot datora operētājsistēmas atbilstoši datortehnikas tehniskajiem parametriem un datorlietotāju vajadzībām;