Šuvējs


Kvalificēts šuvējs spēj izgatavot šūto izstrādājumu pilna tehnoloģiskā procesa apjomā vai veikt atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus. Kvalificēts šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 480 stundas
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*Integrēta profesionālā valsts un angļu valoda 
**Integrēta vides aizsardzība, darba tiesības, pirmā palīdzība

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tekstilapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Šuvējs" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Alūksnē
Tālrunis: 27898038, 27898034 Adrese: Pils iela 21, Alūksne E-pasts: gulbene@buts.lv
Norises laiks: 21.04.2021
Pasniedzējs: I.Šuļja
Cena: 500 EUR
Bauskas filiāle
Tālrunis: 27898019, 20282016 Adrese: Dārza iela 14a, Bauska E-pasts: bauska@buts.lv
Norises laiks: 10.05.2021
Pasniedzējs: Aija Ilguma, Jolanta Brīnuma
Cena: 60 EUR mēnesī
Bauskas filiāle
Tālrunis: 27898019, 20282016 Adrese: Dārza iela 14a, Bauska E-pasts: bauska@buts.lv
Norises laiks: 10.06.2021
Pasniedzējs: Aija Ilguma, Jolanta Brīnuma
Cena: 60 EUR mēnesī
Bauskas filiāle
Tālrunis: 27898019, 20282016 Adrese: Dārza iela 14a, Bauska E-pasts: bauska@buts.lv
Norises laiks: 24.04.2021
Pasniedzējs: Aija Ilguma, Jolanta Brīnuma
Cena: 60 EUR
Balvos
Tālrunis: 27898038, 27898034 Adrese: Brīvības iela 47, Balvi E-pasts: gulbene@buts.lv
Norises laiks: 21.04.2021
Pasniedzējs: I.Šuļja
Cena: 500 EUR
Gulbenes filiāle
Tālrunis: 27898038, 27898034 Adrese: Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene E-pasts: gulbene@buts.lv
Norises laiks: 21.04.2021
Pasniedzējs: I.Šuļja
Cena: 500 EUR

Jūsu ieguvumi: