background
Aktualitātesarrow
ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā” ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā” ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā” ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā” ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā”

ATSAUKSME: Seminārs “Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā”

06.04.2017

Sniegt zināšanas un prasmes ir gandarījuma pilns darbs un jo lielāks prieks par mūsu kursantu un sadarbības partneru atsauksmēm. Paldies Viļakas un Šķilbēnu sociālo aprūpes iestāžu vadītājai, Līnai Barovskai, par novērtējumu.

22.martā Starptautiskā sociālā darba dienas ieskaņās Viļakas novadā notika izglītojošs seminārs sociālā darba jomā strādājošajiem darbiniekiem, kuru apmeklēja 31 dalībnieks.

Pasākums iesākās  ar aizkustinošu muzikālo sveicienu, ko sniedza Viļakas mūzikas un mākslas skolas direktors Aldis Prancāns. Uzrunas Sociālā darba svētkos izteica Viļakas novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne un Viļakas un Šķilbēnu sociālo aprūpes iestāžu vadītāja Līna Barovska.

Turpinājumā, sadarbībā ar mācību centru  „BUTS” notika seminārs „Klientu sociālās funkcionēšanas grūtību un problēmu risināšanas tehnoloģijas un metodes sociālajā darbā”, ko pasniedza Dr.paed., Mg.soc.darba Ženija Truskovska.

Seminārā ņēma dalību dažādu iestāžu , profesiju pārstāvji, tomēr tas netraucēja kopīgai sadarbībai un pozitīvo emociju gūšanai. Ikviens varēja paņemt savam darbam nepieciešamas metodes un papildināt savas zināšanas. Pasniedzēja sniedza ne tikai teorētiskās zināšanas, bet iesaistīja visus speciālistus praktiskās nodarbībās, lai parādītu kā strādāt ar dažādām sociālajā darbā pielietotajām metodēm – Sajūtu kartiņas, Sociālā gleznošana u.c.

Semināra mērķis bija gan pilnveidot profesionālo meistarību, gan saliedēt dažādu iestāžu darbiniekus, iesaistot komandas darbā. Pasniedzējas pielietotās metodes ļāva realizēt izvirzīto mērķi.
Semināra dalībnieki  labprāt un ar lielu aizrautību piedalījās praktiskās nodarbībās. Emociju kartiņu metodika  atraisīja dalībniekus un ļāva caur spēli izspēlēt dažādas situācijas. Sociālās zīmēšanas metodika saliedēja komandas, radīja patīkamas emocijas un parādīja vēl vienu metodi, ko var izmantot sociālā darba praksē, kura patiks dažāda vecuma cilvēkiem.

Paldies pasniedzējai par interesantu un praktisku semināru! Paldies „BUTS” Gulbenes filiāles vadītājai Sarmītei Deksnei par semināra organizēšanu!

-Semināra dalībnieku vārdā - Viļakas un Šķilbēnu sociālo aprūpes iestāžu
vadītāja Līna Barovska-
atpakaļ