background
Aktualitātesarrow
Atskatoties un ieskatoties - Jelgavas filiāle

Atskatoties un ieskatoties - Jelgavas filiāle

05.09.2016

Tuvojoties rudenim daudzi no mums atskatās uz padarīto – izvērtē un ieplāno no jauna. Arī mācību centra „BUTS” Jelgavas filiālei un tās kursantiem ir iemesls lepoties. Nu jau kādu brīdi Jelgavas filiāle strādā jaunās telpās, Jelgavā, Jāņa ielā 4.Strādājam paralēli ar dažādām programmām. Nodrošinām Nodarbinātības Valsts aģentūrā reģistrētajiem darba meklētājiem iespēju sevi pilnveidot dažādos kursos, kā arī piedāvājam visiem interesentiem individuāli izvēlēties dažādu kompetenču apgūšanas kursus. Sadarbojoties ar uzņēmumiem un iestādēm, piedāvājam nepieciešamo apmācību strādājošajiem darbiniekiem. Par Jelgavas filiāles veikumu stāsta filiāles vadītāja Ingrīda Ābolkalna.Jelgavas 
filiālē mācījušās dažādas grupas. Ļoti apzinīgi un pacietīgi nodarbības apmeklēja lietveži, klientu apkalpošanas operatori -2.profesionālo kvalifikāciju, šajās profesijās, ieguva 23 kursanti. Uzņēmumi un iestādes, kuros norisa mācību prakse, bija gandarīti par centīgiem un zinošiem praktikantiem - ja uzņēmumiem būtu iespējas, daļai tiktu piedāvāts darbs prakses norises vietā.

Mācību centrs piedāvā apgūt licencētu programmu “Apsardzes darbs”, kuru savu profesionālo iemaņu celšanai izmantoja 11 cilvēki. Daļa no programmu apguvušajiem devās  uz Valsts policiju iesniegt pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, lai saņemtu sertifikātu, un iegūtās zināšanas pielietotu ikdienas darbā.


Uzņēmumos ir svarīgi speciālisti, kas nodrošina preču aprites procesa organizēšanu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās. Pie mums šīs komerczināšanas apguva noliktavas pārziņi. Augusta beigās, pēc prakses un eksāmena, apmācāmie ieguva 3.profesionālas kvalifikācijas līmeņa profesiju –Noliktavas pārzinis.

Svarīgu vietu ikvienā darba vietā ieņem grāmatvedis. Ir izveidotas dažādas datorizētas programmas, lai atvieglotu darbu šīs profesijas pārstāvjiem. Vienu no tām - Datorizēto grāmatvedību (programmu 1C) šopavasar  varēja apgūt mūsu filiālē. Šeit, neformālās izglītības ietvaros, savu kvalifikāciju papildināja 9 cilvēki. Grāmatvežiem, kuriem nav profesionālas kvalifikācijas apliecinoša dokumenta, ir iespēja to iegūt nokārtojot  1 dienas ārpus formālo eksāmenu, Un saņemt 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu  profesijā “Grāmatvedis”.


Arī specialitātes, kur nepieciešamas tehniskās zināšanas nav atstātas novārtā. Piedāvātajā programmā “Elektrokrāvēja vadītājs” mācījās 19 cilvēki, apgūstot teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās iekrāvēja vadīšanas iemaņas. Kursa noslēgumā visi ieguva profesionālās pilnveides izglītības apliecību, kas noder stājoties darbā uzņēmumos, kas nodrošina preču apriti.Papildinot speciālistu rindas, kas veic elektroiekārtu montāžas un ekspluatācijas darbus, programmā “Elektromontieris” apmācības noslēdzās ar 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa apliecību izsniegšanu. Eksāmena komisijas locekļi bija gandarīti par kursantu labo praktisko zināšanu līmeni.Mūsu metālapstrādes uzņēmumos īpaši tiek gaidīti metināšanas speciālisti. Lai dotu savu ieguldījumu šīs situācijas risināšanā, mācību centrs piedāvā apgūt specifiskas zināšanas dažādos metināšanas veidos. Pašlaik kursanti, kuri mācās programmā “Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”, pēc kuras pabeigšanas varēs doties strādāt uz dažādiem metālapstrādes uzņēmumiem.

Bieži vien dzīves laikā vairs netiekam galā ar saviem ikdienas pienākumiem veselības stāvokļa dēļ. Tad nu palīdzība jāmeklē pie profesionāļiem. Lai mudinātu  sociālās aprūpes jomā strādājošos padziļināt zināšanas par dažādām veselības aprūpes formām un specifiku atbilstoši klientu veselības traucējumiem, piedāvājam  programmu “Sociālā aprūpe”. Apmācībām noslēdzoties, mūsu kursanti saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu. Šo programmu 2016. gadā Jelgavas filiālē apguvuši 18 cilvēki. Tas ir liels papildinājums sociālās aprūpes iestādēs nepieciešamajiem darbiniekiem. Papildus piedāvājam nokārtot “Ārpusformālo eksāmenu”,  un 1 dienas laikā iegūt  apliecību 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijā „Aprūpētājs”. Šo iespēju izmanto gan aprūpes jomā strādājošie, gan tie, kas vēl tikai plāno uzsākt darbu. Nākošais eksāmens profesionālās kompetences novērtēšanai aprūpētājiem notiks 2016. gada 5. septembrī.

Savas profesionālās kompetences papildinājuši kursanti programmās “Mazā biznesa organizēšana” un “Projektu vadība”. Iegūtās zināšanas palīdzēs sava biznesa uzsākšanā 11 cilvēkiem.
Kā zinām, valodu zināšanas paver ceļu uz pasauli. Vācu valodas zināšanas papildināja 11 cilvēki. Daļa tikai sākuši ar valodas pamatiem, citi, jau zinošāki, pārgājuši uz nākamo līmeni.

Lai nodrošinātu valsts normatīvo aktu ievērošanu Darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, organizējam kursus atbildīgajiem speciālistiem par objekta ugunsdrošību. Apmācības notiek nelielās grupās un mācību laiks tiek elastīgi piemērots interesentu iespējām. Joprojām gaidām visus interesentus uz šīm programmām. Aicinām ieskatīties mūsu mājas lapā, lai atrastu savas izglītības un iemaņu papildināšanai noderīgu programmu, vai semināru.


Mēs pateicamies sadarbības partneriem - NVA Jelgavas un Dobeles filiālēm, par ieguldīto darbu un atbalstu dažādu apmācības programmu organizēšanā. Arī turpmāk strādāsim kopā, lai sniegtu dažādām interesentu grupām nepieciešamās zināšanas. Esam ļoti priecīgi par sapratni, ko saņemam no Jelgavas pilsētas, Dobeles pilsētas un novadu uzņēmumiem, un iestādēm. Paldies, ka uzņemat mūsu kursantus pie sevis praksē, un ļaujat papildināt  mācību centrā gūtās zināšanas ar praktiskām darba iemaņām. Augsti novērtējam ka mūsu filiālē dažādos kursos apmācat savus darbiniekus.

Tiek gaidīts ikviens interesents,kas vēlas savas zināšanas un prasmes papildināt,vai mācīties ko jaunu!


Visu informāciju par mācību centra piedāvātām apmācību programmām varat redzēt mūsu mājas lapā: www.buts.lv uz kartes nospiežot “Jelgava”.
atpakaļ