background
Aktualitātesarrow
Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji

Limbažos atkal tiekas pieaugušo izglītotāji

09.06.2016

Lai Limbažu novadā sekmētu pieaugušo izglītības (PI) attīstību, svarīga ir visu iesaistīto sadarbība. Maijā notika jau otrā Limbažu novada pieaugušo izglītotāju sadarbības grupas tikšanās, šoreiz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Limbažu filiālē. Tajā bez NVA darbiniekiem piedalījās arī SIA Buts, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC), biedrības Limbažu Filcs, Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB), Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Limbažu filiāles un Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības pārstāvji.

Aktualitāte šobrīd ir PI pārvaldības modeļa ieviešanas plāns, ko valdība apstiprināja maija sākumā. Saistībā ar to jāizstrādā arī PI sadaļa novada attīstības programmā 2017. - 2019. gadam. Pašvaldības galvenās funkcijas ir iedzīvotāju informēšana, atbalsts, motivēšana un, protams, PI kvalitāte. Tāpēc tika diskutēts par kvalitātes kritērijiem PI iepirkumos, izvērtēšanā u.c. jautājumiem. RVT Limbažu filiāles vadītājs D. Augusts un SIA Buts direktora vietniece L. Saleniece atzina, ka profesionālās izglītības sistēmā pieaugušajiem neformālās izglītības atzīšanas jomā normatīvo dokumentu bāze ir sakārtota. Pilnveidojumi nepieciešami augstākās izglītības sektorā. Sarežģījumus rada arī tas, ka valstī joprojām nav vienotas izpratnes par dažādiem PI terminiem.

Septembrī plānojam organizēt reģiona mēroga diskusiju par neformālās PI kvalitāti, pakalpojuma iepirkuma kritērijiem, prasībām neformālās izglītības pakalpojumu sniedzējam u.c. jautājumiem.
Lai novadā veidotu vienotu datubāzi, esam aprobējuši pārskata formu par PI. 2016. gada 1. ceturksnī pieaugušo izglītību sniegušas gan pašvaldības, gan privātas iestādes, arī NVO. NVA norādījusi, ka sadarbībā ar izglītības iestādēm (SIA Buts un 3. vidusskolas struktūrvienību), īstenojot ESF projektu neformālajā izglītībā, 57 bezdarbnieki/darba meklētāji apguvuši vācu, krievu un angļu valodu, ieguvuši jaunas datorprasmes. 26 bezdarbnieki/darba meklētāji ieguvuši vai turpina apgūt lietveža, metinātāja, šuvēja profesiju un projektu vadību. Buts saviem klientiem organizēja kursus bērnu tiesībās (apguva 100 pedagogu), minimālās higiēnas prasībās pārtikas uzņēmumos (22 dalībnieki), interesenti mācījās grāmatvedību, vecu cilvēku aprūpi, būvniecības normas. Kopumā novadā 1. ceturksnī jaunas profesionālās kompetences un papildu izglītību ieguvuši 207 interesenti. LLKC Limbažu konsultāciju birojs strādā ar lauksaimniecības jautājumiem. Organizēti semināri par ES fondu piesaisti saimniecībās (piedalījās 136 lauksaimnieki) un augu integrēto audzēšanu (35 interesenti).

36 lauksaimnieki ieguva tiesības strādāt savās saimniecībās bioloģiski. Ar plašu interešu grupu un semināru piedāvājumu PI iesaistās mūžizglītības un veselības veicināšanas centrs Filcītis, kur 3 mēnešu laikā bija vairāk nekā 1000 apmeklējumu. PI liela nozīme ir bibliotēkām un NVO. Tā LGB sadarbībā ar IAC EGO apmācījusi Limbažu un Alojas novada bibliotekārus, tāpat piedāvā plašas izglītības iespējas apmeklētājiem. PI iesaistītās organizācijas apmācību veic gan par ES, gan pašvaldības un privātiem līdzekļiem.

Nākamā tikšanās iecerēta jūnijā RVT Limbažu filiālē. Tiks aicināti arī kolēģi no tuvākajām Rīgas reģiona pašvaldībām. Sīkāka informācija par PI atrodama novada mājaslapas www.limbazi.lv sadaļā Pieaugušo izglītība.

https://news.lv/Auseklis/2016/06/07/limbazos-atkal-tiekas-pieauguso-izglitotaji

Autors: Ilze ŽŪRIŅA DAVIDČUKA, Limbažu 3. vidusskolas direktora vietniece
Datums: 07.06.2016
Izdevums: Auseklis
atpakaļ