background
Aktualitātesarrow

Valodas barjera, lai nekļūst par šķērsli!

13.05.2016

Maijā, pēc divu mācību gadu 4 posmu intensīva apmācību perioda, mācību centrs „BUTS” noslēdz Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrētā projekta valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” RĪGAS reģionā īstenošanu, apkopojot rezultātus.

Par projekta ietvaros Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem sniegto iespēju ar valsts atbalstu apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, 3,5 mēnešos apgūstot valsts valodu 100 stundu apjomā kopumā interesējušies vairāk kā 300 cilvēki, reģistrējoties programmā, lai kārtotu latviešu valodas prasmes diagnosticējošo testu.

Mācībām pamata - A līmeņa un vidējā -B līmeņa latviešu valodas apguves programmās kopumā tika uzņemti 190 kursanti, no kuriem 165 izglītojamie, programmu beidzot, kārtoja arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, kas ir iespēja visiem, kas apguvuši latviešu valodu ārpus formālās izglītības, iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.
Projekta īstenošanas pieredze un izglītojamo individuālie mācību sasniegumi rāda, ka labākie rezultāti abos (A un B) līmeņos ir klausīšanās prasmē, kam seko lasītprasme, bet rakstītprasme un runātprasme arvien ir uzlabojamas praksē - valodas lietojumā. Mērķtiecīgi veicinot latviešu valodas apguvi un pakāpenisku pilnveidi neformālās izglītības ceļā, arī tiek radīti priekšnoteikumi valodas lietojumam ne vien profesionālajā  dzīvē, bet arī ikdienas situācijās.

Tā kā neformālās izglītības ceļā valsts valodu apgūst tieši pieaugušie, tad mācību centrs „BUTS” kā ilggadējas pieredzes pieaugušo izglītotājam Latvijā, rūpējoties par savu klientu profesionālo un personisko izaugsmi, izglītības piedāvājumā arī turpmāk aktuālas būs valsts valodas apguves programmas, sākot no • pamata prasmes programmām valodas apguves līmenim A, lai sāktu valodu mācīties • vidējās prasmes līmenim B, lai valodu pilnveidotu •augstākās prasmes līmenim C, lai latviešu valodā brīvi komunicētu, strādātu ar tekstiem: lasot, rakstot, tulkojot. Valsts atbalsta līmenī latviešu valodas apguvi pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem nodarbinātībai arvien iespējams saņemt, vēršoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), un arī turpmāk ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu (SIF).
                                                                 


Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” RĪGAS reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/1-2/12).  Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2016)   atpakaļ