background
Aktualitātesarrow
NVA filiālēs jūnijā varēs pieteikties mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām! Finansētas apmācības! Izmanto iespēju!
new

NVA filiālēs jūnijā varēs pieteikties mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām! Finansētas apmācības! Izmanto iespēju!

06.06.2013

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) izsludina pieteikšanos dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Valsts atbalstu projektā varēs saņemt tie strādājošie, kuri visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir grūtāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām.

Sākot no 2013.gada 11.jūnija (otrdiena) personas varēs pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” pasākumiem elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā.

Gadījumā, ja personai nav iespēja reģistrēties mūžizglītības pasākumiem elektroniski, persona, sākot no 2013.gada 18.jūnija, varēs pietiekties klātienē jebkurā NVA filiālē, iesniedzot aizpildītu pieteikumu (pieteikums ).

Pieejamo apmācību kuponu skaits, gan elektroniskai reģistrēšanai gan pieteikšanai klātienē NVA filiālē ir sadalīts atsevišķi.


Saņemot NVA filiālē izsniegtu kuponu, mācību centrā "BUTS" var šī projekta ietvaros apgūt šādas mācību programmas:
 


Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
 • ir vecumā virs 45 gadiem,
 • ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
 • ir noteikta invaliditāte;
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • persona atzīta par trūcīgu.
 • nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
 • pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām".


Apmācību kupona vērtība

Ja persona, kura pretendē uz apmācību kuponu, atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības un VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot orģinālu);
 • ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu);
 • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).


NVA sedz mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus:

 • atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi līdz 250 latiem;
 • atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par neformālās izglītības programmas apguvi līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus.

**Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz nodarbinātā persona.

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 30% apmērā no mācību maksas, kas ir līdz 250 Ls. NVA atbalsta maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 175 latus.


Šogad atbalstu kopumā varēs saņemt 6000 personas, taču NVA reģistrēs vairāk interesentu pieteikumus, veidojot rezervistu sarakstu. Rezervistiem rindas secībā būs iespēja piedalīties projektā tad, ja kādai no reģistrētajām 6000 personām pēc pieteikuma iesniegšanas dalība projektā tomēr nebūs iespējama.


Līdzšinējā projekta realizācijas gaitā, vairāk kā 2000 dažādu uzņēmumu vadītāji un darbinieki atzina mācību centra "BUTS":

- pedagogu profesionalitāti – spēja teorētisko materiālu iedzīvināt praktiskajos darbos, uzdevumos un piemēros no ikdienas dzīves. Katra nodarbība tiek veidota kā dialogs ar klausītāju un diskusiju ceļā tiek apgūta aktuālākā un jaunākā informācija, kas nepieciešama darba procesam.
- mācību procesu – nodarbībās tiek aplūkota gan teorija, gan prakse, tādējādi ikvienam interesentam ir iespēja izmēģināt dažādas darba metodes un teorijas reālajā dzīvē.
- zināšanu kvalitāti – sniegtās zināšanas ir izmantojamas gan esošā darba rezultatīvo rādītāju uzlabošanai, gan jauna, labi apmaksāta darba atrašanai.
- mācību norises vietu un materiāltehniskā bāzi – mācības tiek nodrošinātas ērtās un labiekārtotās mācību telpās visā Latvijas teritorijā. Īpaši atzinīgi tiek novērtēta iespējā veidot apmācības uzņēmumā – tam atbilstoši pieskaņojot mācību programmu un apmācību gaitu.


Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā

SIA „BUTS” 
Žanete Žubule - projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vadītāja
tālr. 67559719, 27898005
zanete@buts.lv


atpakaļ