background
Aktualitātesarrow

Jaunumi pieaugušo izglītībā

08.03.2016

Latvijas jaunās valdības deklarācijā līdzās citiem svarīgiem jautājumiem minēta pieaugušo izglītība. Tās mērķis efektīva mūžizglītības (pieaugušo izglītības) sistēma, kas apsteidzoši reaģē uz sagaidāmajām darba tirgus izmaiņām, līdz 9,5% paaugstinot pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru 25 - 64 gadīgo iedzīvotāju grupā. Paredzēts arī izstrādāt un ieviest pieaugušo izglītības (PI) pārvaldības modeli.

Arī Limbažu novadā uzmanības lokā ir PI. Novada dome 2015. gada 24. septembrī apstiprināja konceptuālo ziņojumu Limbažu izglītības iestāžu attīstība 2015. - 2020., kurā sniegts arī PI situācijas raksturojums, SVID analīze un izvirzīti galvenie darbības virzieni.

Limbažu novadā PI piedāvājumā un programmu īstenošanā ir labas tradīcijas gan pašvaldības iestādēs, gan biedrībās un komercfirmās.

Jaunajās telpās pieaugušo izglītošanu turpina Limbažu Galvenā bibliotēka, kur interesenti var paplašināt zināšanas IKT izmantošanā, angļu un krievu valodā. Ir dažādas radošās darbnīcas. Pieaugušo mūžizglītību veicina arī bibliotēkas piedāvātie daudzveidīgie tematiskie pasākumi un izstādes. Bibliotēkā darbojas lasītāju klubs, novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupa, kuru tikšanās notiek regulāri reizi mēnesī. Tiek organizēta profesionālā apmācība un konsultācijas Limbažu un Alojas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. 12. 13. jūlijā Limbažos notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas konference, kurā piedalīsies vairāk nekā 100 Vidzemes bibliotekāru.

Kā vienmēr ļoti bagāts un - daudzveidīgs pasākumu un nodarbību piedāvājums šogad ir mūžizglītības un veselības veicināšanas centram Filcītis. Tā apmeklētāji gūst zināšanas par veselīgu uzturu, akmens rotu noslēpumiem, viņi var iejusties mūzikas pasaulē, apgūt pilates, jogu, aerobiku, biodejas, mandalu un flamenko dejas. Ģimenēm tiek piedāvātas sistēmfenomenoloģiskās (ģimenes sakārtošanas) konsultācijas, grūtnieču vingrošana un pirmsdzemdību nodarbības, uz kurām laipni aicināti jaunie tēti. Ir - arī balets bērniem, bet sadarbībā ar biedrību Kultūrpunkts viņiem organizē multiplikāciju filmu izrādes.

Gadu uzsākot, lielu palīdzību novada ļaudīm snieguši SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Limbažu nodaļas darbinieki, kuri palīdzējuši sagatavot 30 pieteikumu LAD projektu konkursam Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Kopš marta sākuma 30 interesentu zināšanas apgūst bioloģiskās lauksaimniecības kursos.

 

Konsultācijas pieteikumu izstrādē pašvaldības organizētajos projektu konkursos neatsaka novada uzņēmējdarbības konsultants Agris Vēveris. 25. februārī novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā jaunums ir tas, ka projektu konkursā (no 1. marta līdz 2. maijam) var piedalīties ne tikai jaunieši, bet jebkurš interesents.

Atsākusies kuponu izsniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Limbažu filiālē. Divos šā gada mēnešos bezdarbniekiem izsniegti 56 kuponi, bet profesionālās tālākizglītības programmās 27. Izglītības pakalpojumus interesenti saņem mācību firmas Buts Limbažu filiālē, firmās SIA Bedrītes Mācību centrs un SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, kā arī Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienībā. Pašlaik vakarskolā ir saspringts režīms, jo tur īsteno neformālās izglītības programmas dažāda līmeņa datorzinībās un krievu, vācu, angļu valodā. Notiek arī nodarbības firmas ABC mācību grupām lietvedībā un metināšanā (teorija). Februārī NVA Limbažu filiāle arī organizēja semināru lekciju ciklu Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.

Novadā ir iespējama arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču novērtēšana. To kopš 2011. gada veic Profesionālā vidusskola pašreizējā Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālā struktūrvienība. Arī šogad novērtēšanai var pieteikties tie pilngadību sasniegušie interesenti, kuri pašizglītības ceļā apguvuši profesijas: automehāniķis, apdares darbu tehniķis, tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks un būvizstrādājumu galdnieks.

Savukārt mācību centra Buts Limbažu filiālē kvalifikācijas eksāmenus var kārtot aprūpētāji, grāmatveži, datorsistēmu tehniķi, frizieri, manikīri, drēbnieki un ar tūrisma jomu saistīti interesenti.

Domājot par vienotas pieaugušo izglītības sistēmas izveidi novadā, nepieciešama sadarbība ar uzņēmējiem. Kopīgi ar pašvaldības uzņēmējdarbības konsultantu A. Vēveri 1. februārī apmeklējām mūžizglītības semināru Valmierā, kur notika Vidzemes Augstskolas prezentācija par PI Vidzemes reģionā. Pētījumā galvenie secinājumi par izglītību ir šādi:

1) ir neatbilstība starp izglītības piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu,

2) vērojama profesionālo programmu sadrumstalotība, nepietiekama sadarbība ar uzņēmējiem,

3) mazs atbalsts karjeras izglītībai.

Vidzemes Augstskolas mācībspēki konstatējuši, ka Latvijā, kur nav Pieaugušo izglītības likuma, ir atšķirīga situācija no Igaunijas, kur tāds ir kopš 1993. gada. Tur lielāku vērību velta pieaugušo individuālajai attīstībai. Prezentācijā uzsvērts, ka būtiski ir veidot attīstības, t.sk. PI, vajadzību apzināšanas sistēmu, turklāt gan laika perioda un darba tirgus, gan novada griezumā. Mūsu novadā iedzīvotāji līdz 16. martam var paust viedokli aptaujā, kas organizēta saistībā ar novada Attīstības programmas izstrādi. Lūgums sniegt pašreizējā pieaugušo izglītības piedāvājuma vērtējumu, kā arī priekšlikumus par vajadzībām pieaugušo izglītībā! Ir iecerēta arī PI vajadzību apzināšana uzņēmējdarbības vidē.

Autors: Vaira ĀBELE, Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības - Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas vadītāja

Datums: 08.03.2016

Izdevums: Auseklis

Rubrika: Izglītība
atpakaļ